”MIK för mig”

”Den som är på nätet får nätet tåla” är ett av påståendena i det digitala utbildningspaketet ”Mik för mig” som 8 skolbibliotekarier fick ta ställning till vid kurstillfället på Pedagogisk Inspiration förra veckan.

Reflektionerna kring detta var många:

Man ska få vara fredad på nätet även om man är där.

Det är skillnad i hur man beter sig på nätet jämfört med “verkliga livet”. 

Spärrana blir lägre på nätet. 

Barn är inte mogna att ta ansvar för livet på nätet. Vuxna måste ta ansvaret och prata med barnen.

Stormarna blir så mycket värre på nätet.

Man söker hela tiden bekräftelse och man måste ständigt bekräfta sina vänner.

Få eleverna att inse vilken makt de har, vilken betydelse de har.

Man måste stå för vad man tycker.

Så länge det finns diktaturer, så måste man värna om anonymiteten.

Skolan måste ta sitt ansvar!

Det bästa är att få eleverna att känna att de själva behöver det kritiska förhållningssättet.

Det kritiska tänkandet får inte bli ännu en skoluppgift, utan något de behöver i det verkliga livet.

“MIK för mig” är ett digitalt utbildningspaket om medie- och informationskunnighet för lärare och bibliotekarier som Statens medieråd har tagit fram. Under kurstillfället gick vi tillsammans genom materialet och diskuterade frågeställningar som kom upp. Utbildningspaketet består av fyra delar: våra relationer, vinklade budskap, skolan och demokratin. Utbildningen kan användas för självreflektion, men framför allt som verktyg för diskussion i arbetslaget då de olika avsnitten kan kopplas till aktuella händelser på din egen arbetsplats.”MIK för mig” vann i juni 2015 en tävling inom det europeiska nätverket Insafe som bästa utbildningsmaterial om medie- och informationskunnighet.

Missade du detta tillfälle, så har du möjlighet att delta vid vår workshop i samband med studiedagen Pedagog Malmö Live den 29 september.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.