Min önskelista

Jag önskar mig sju julklappar i år.

 

Julklapp 1: Alla barns självklara rätt att leka varje dag

Snälla tomten, se till att barns rätt att få leka och vara ute inte försvinner om intet på grund av att barnet har behov av resurser. Om det krävs en person som resurs för att barnet ska kunna vara ute och leka, se till att det finns. Varje dag. När du ändå håller på, se till att det finns skolgårdar och leksaker som passar även de barn som fungerar på ett lite annorlunda vis.

Julklapp 2: Alla barns självklara rätt att slippa få skäll för att de har en funktionsnedsättning eller andra bristande färdigheter som de inte kan hjälpa.

Snälla tomten, gör så att inga fler barn får höra att de måste skärpa sig, ändra sitt sätt att vara och tänka utan att de i stället får veta vilka unika fantastiska människor de är precis som de är. När du ändå håller på, låt alla andra barn slippa få skäll också, det finns bättre och icke skadliga sätt att kommunicera på med våra barn. Lär alla det som Astrid Lindgren sa: ”Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek så kommer folkvettet av sig själv.”

Julklapp 3: Låt alla professionella som arbetar med barn i behov av särskilt stöd se föräldrarna som den viktiga resurs de är.

Snälla tomten, berätta för alla professionella inom barnomsorg, skola, vården och så vidare hur viktigt det är att samarbeta på riktigt med föräldrarna. Berätta för dem vilka experter föräldrarna är på sina barn, att det inte finns några andra som vill barnen så väl och vilken vinst det är för oss alla om vi ser till att samarbeta och lyssna ordentligt på vad de har att säga. När du ändå håller på, berätta att en bra start är om vi en gång för alla skippar allt prat om föräldrarna och fokuserar på det viktiga.

Julklapp 4: Gör så att inga barn och familjer behöver strida för sina rättigheter längre.

Snälla tomten, berätta för alla professionella som möter barn i behov av särskilt stöd att de ringer tillbaka när en förälder har sökt dem. Att till exempel habiliteringar ordnar fritidsaktiviteter för de barn som behöver hjälp. Att det fixas hjälpmedel, anpassningar, stöd när det behövs och innan det har gått för långt. Låt föräldrarna slippa strida för sina barns rättigheter. Visa att hjälp finns på riktigt.

Julklapp 5: Informera och berätta hur viktigt det är med kunskap.

Om vi håller oss till skolans värld så snälla tomten, berätta för all skolpersonal på varenda skola hur viktigt det är med kunskap om barnen som ibland fungerar på ett annorlunda sätt. Berätta att det finns massor med kunskap och kompetens att tillgå. Så de kan lära sig mer om varför ett barn kan uppleva stor stress över sådant som vi andra kanske inte alltid riktigt förstår. Så vi kan få ner stress och undvika att så många barn tvingas bli hemmasittare. När du ändå håller på, berätta att det är viktigt för alla att personal på grundskola där det finns grundsärskola eller någon form av specialklass också måste få kunskap och information. Det gagnar alla.

Julklapp 6: Ha gemensamt skratt som innehåll i Läroplanen.

Snälla tomten, gör så att all personal strävar efter att någon gång varje dag skratta tillsammans med barnen. Att lära sig ska vara roligt. Skratt är förlösande och stressreducerande. Skratta med barnen, det gör både dig och barnen gott.

Julklapp 7: Angående läxor, betyg och så respekten…

Snälla tomten, om jag har varit riktigt snäll i år så kan du väl passa på att skippa hela tanken med betyg i åk 4, skippa RUT-avdrag för läxhjälp eller varför inte skippa läxor helt och hållet. Och glöm inte att påminna varje lärare att undantagsbestämmelsen inte är en möjlighet utan en skyldighet. Och så respekten, glöm inte den. Respekt ska varje barn få. Av varje vuxen. För att just det barnet är en unik fantastisk människa.

Hoppas tomten kommer i år… God jul till er alla!

Text: Linda Grann