Mingel och kollegialt lärande på Gunnesboskolan i Lund

Den 8 oktober samlades ett gäng skolbibliotekarier för ett nytt Minibibmeet, den här gången hos Monika Staub Halling på Gunnesboskolan i Lund. Precis som på tidigare träffar hade Skolbibliotek Syd bullat upp med tilltugg och dricka och eftermiddagen inleddes med mingel och kort presentation av Gunnesboskolans bibliotek.

Först ut var Klara Önnerfält från Backaskolan i Lund. Hon presenterade ett pågående arbete med Wikimini (wikimini.org) i årskurs 3. Projektet startade med en önskan att få in mer källkritik i trean och man ville koppla samman det med ett arbete om barnens närmiljö. Tillsammans med eleverna sökte Klara på internet om Norra Fäladen. De använde sig av de vanliga webbläsarna och sökmotorerna och hamnade till sist på Wikipedia. Där upptäckte eleverna en massa faktafel, det var till exempel skolor i Norra Fäladen som bytt namn, rivits eller byggts sen artikeln skrivits. Så de började tillsammans att titta på Wikimini, ett uppslagsverk för och av barn (med hjälp av vuxna) och bestämde sig för att skapa egna sidor om sitt närområde. Projektet är fortfarande under arbete och Klara berättar att det finns vissa problem med sidan, som att den är svårredigerad och än så länge kräver att man använder Firefox. Men snart kommer det att finnas korrekta artiklar om Norra Fäladen på Wikimini!

KlaraDärefter visade Ninni Malmstedt från Kävlinge hur hon arbetar med programmet Padlet (sv.padlet.com). Det är en online anslagstavla som man kan dela med andra och snabbt uppdatera utan att behöva skicka ut nya länkar. Ninni har använt padlet på olika sätt, tex till lektioner i källkritik eller som den gången hon tröttnade på att jaga elever med förseningslappar och helt enkelt gjorde lathundar i hur man lånar kopplat till katalogen i Padlet. Smart och lättarbetat!

Annelie Carlsson på Delfinskolan i Lund berättade om sin medverkan i Läslyftet. Detta innebär väldigt mycket arbete, även på fritiden, men genererar så mycket mervärde att Annelie tycker det är värt det. Rektorn har gett henne fler timmar i biblioteket men det har också lett till ett bättre samarbete med lärarna och en upplevelse av att det på en skola finns olika infallsvinklar som alla kan bidra till utvecklingsarbetet. Så uppmaningen är att haka på Läslyftet om ni får chans, det lönar sig.

LäslyftetPå Tunaskolan i Lund har eleverna i årskurs 7 fått prova på att presentera nyheter i egenproducerade radiopoddar. Catrin Ringberg berättar hur hon som bibliotekarie samarbetat med SO-lärare och IKT-lärare där de en heldag lät eleverna först välja nyheter och bearbeta dem bakgrundsmässigt och källkritiskt för att sedan spela in varsin pod. Både under och efter nyhetssändningarna berättar eleverna om sina källor och hur de värderat dem. Ljudfilerna är inte åtkomliga för andra än deltagarna i projektet, men vi fick tjuvlyssna på ett inslag och det lät verkligen som att eleverna gillade det de gjorde.

Sen blev det diskussion. Martina Lind på Vårfruskolan i Lund efterlyste diskussion om hur man bäst arbetar med En läsande klass. Hon upplever att det är problematiskt framförallt i arbetet med yngre elever i årskurs 2. Eleverna har svårt att klara läxorna på egen hand och Martina tror att detta riskerar sänka deras självförtroende när det gäller läsning. Så hur ska man göra? Piroska Bakran på Augustenborgsskolan i Malmö och fler med henne tyckte man kunde skippa läxan och istället låta barnen arbeta aktivt med En läsande klass under skoltid, eller varför inte under läxhjälpen? Men att En läsande klass är bra för läsförståelsen var alla eniga om.

Kvällen avslutades med att Monika berättade lite till om Gunnesboskolan. Det är en f-9 skola med ca 470 elever. Det som är lite speciellt med biblioteket är att det är uppdelat på två olika ställen, ett för de yngre eleverna och ett för de äldre. Detta medför att Monika måste strukturera upp sin tid på biblioteken så att hon kan finnas på plats när det behövs och samtidigt bedriva en ”offensiv biblioteksverksamhet”. Till sin hjälp har hon en biblioteksassistent 8 timmar i veckan och fantastiska lokaler.

 

Foto: Karin Ahlstedt         Text: Lisa Hamfors