Myrans livscykel

Tabell över myrans livscykel.

Läroplanen säger att i slutet av år 3 ska eleven kunna:

  • ge exempel på livscykler hos några djur
  • namnge några djur och sortera dem efter olika egenskaper
  • beskriva och ge exempel på kopplingar mellan några djur, i enkla näringskedjor

Så tacksamt att använda myror och spindlar, tycker vi. Djur som finns nära i barnens vardag. Djur som vi tror fått en identitet hos barnen, efter detta tema.

I
Bilder uppsatta på myror och spindlar.

För knappt två veckor sedan fokuserade vi på myrans livscykel. Efter olika typer av input (film, faktatexter, skönlitterära texter och samtal), tränade vi gemensamt genom att skriva och rita myrans livscykel.

 

Mål på tavlan.

 

 

 

Målet var att alla barn, med egna ord, skulle kunna berätta om myrans livscykel och då dessutom använda sig av de nya begrepp vi lärt oss.

Livscykeln står på tavlan.

Begreppen i fokus.

Pedagog läser och visar bilder för barnen.

Bedömningspasset introducerades med högläsning av den skönlitterära boken ”Har du sett på myran”. En fantastisk bok med massor av myrfakta, i berättelseform.

Tabell.

Nu var barnen redo för eget arbete. Fyra bilder, fyra rutor och fyra rader. Allt skulle såklart stå i rätt ordning.

Elever sitter och klipper och klistrar tillsammans.

Inga tvivel. Barnen satte saxen i papperet på direkten.

Elever sitter och klipper och klistrar tillsammans.

Elever sitter och klipper och klistrar tillsammans.

Limma…

Elever sitter och klipper och klistrar tillsammans.

…och skriva.

Elever sitter och klipper och klistrar tillsammans.

Tabell över myrans livscykel.

Ganska snabbt avklarat.

Tabell över myrans livscykel.

Nu hade barnen stödorden i handen.

Elever sitter och jobbar tillsammans.

I par tränade de på att berätta till bilderna.

Elever sitter och jobbar tillsammans.

Myran lägger ägg i ett av rummen i myrstacken. När äggen kläcks kommer det ut myrlarver. Larverna lindar in sig i sitt eget saliv och blir en kokong. När myran är färdig öppnas kokongen och myran kryper ut.

Elever redovisar framme vid tavlan.

Först fick alla par gå fram och berätta till sina bilder.

Elever redovisar framme vid tavlan.

Elever redovisar framme vid tavlan.

Men när alla barn hade fått berätta, ville de berätta en gång till. Varför då?

Elever redovisar framme vid tavlan.

Jo, för de hade lärt av varandra. Alla ville göra tillägg.

Elever redovisar framme vid tavlan.Elever redovisar framme vid tavlan.

Så här stolta är rosenknopparna när de visar vad de går för. Alla klarade uppgiften med bravur!

 

 

Text och bild: Katharina Olofsson och Belma Kudin