Myrans näringskedja

Myrans näringskedja står det på tavla.

Vad är en näringskedja?Myrans näringskedja står det på tavla.

Det är ett svårt ord men med lite hjälp på traven förstod de duktiga knopparna vad det handlade om. De kunde till och med ge exempel på grodans näringskedja.

Tecknade myror.

Bild på tecknade fåglar.

Vi tittade på några bilder och pratade om vad vi såg.

Barngrupp sitter på golvet.Eleverna ville gärna berätta vad de såg och vad de visste.
Teckning av larv.

Det var inte svårt att förstå vad en näringskedja är, när vi hade en larv…

Teckning av myra.

… en myra…

Teckning av fågel.

… och en fågel.

Myrans näringskjedja står på tavlan.

Vi formulerade tillsammans en kort text som förklarade myrans näringskedja.

Barngrupp och pedagog sitter på golvet.

Alla elever visade att de förstod. Innan vi gick och arbetade på våra platser fick var och en berätta om myrans näringskedja.

Elever ritar och skriver.

Dokumentation av passets innehåll.

Elever ritar.

Vi ritade djuren…

Teckning och text om myror.

… och skrev om näringskedjan.

Teckning och text om myror.

Idag stod vår gemensamma text på tavlan. Frivilligt att använda den eller att formulera själv. Nästa gång klarar vi uppgiften med lite mindre stöd.

Teckning av myror, larv och fågel.

När vi avslutade passet med att titta på målmolnet och summera vad vi lärt oss frågade en klok knopp:

”Vad äter larven?”

Genast hade någon svar på tal och samtalet ledde till att vi kunde bygga ut näringskedjan på båda håll. Härligt!

Idag har alla lärt sig vad en näringskedja är, vi har alla tränat på att berätta om myrans näringskedja, vi har ritat och skrivit gemensamt om detta. Senare i veckan ska vi träna på detta i par och enskilt.

Text och  bild: Anna Duncanson