När två blir en helhet

Cirkel med fyra delar markerade.

Tänk dig en dag då du kan få en massa gjort. Ny input kring hur du kan jobba interkulturellt och inkluderande med såväl nyanlända som med alla andra elever. Detta utifrån ett språkutvecklande perspektiv med hjälp av IKT och  med utgångspunkt i  cirkelmodellen och genom flera konkreta interaktionsmodeller.

Tänk dig att du gör detta tillsammans med de kollegor du jobbar närmast. Tänk dig även tid för genomgång, prova själv-tid och reflektion (både egen och tillsammans med kollegorna). Tänk dig dessutom att denna dag hela tiden varvas med att en IKT- pedagog visar hur olika digitala verktyg används som en naturlig del i momenten, så som vi hade använt IKT med eleverna på lektionerna. De digitala verktygen kan stärka arbetet förmågorna i alla ämnen.

Händer som håller i pennor skriver.

Vad är egentligen språk- och kunskapsutvecklande undervisning? Tänk först själv i ditt fält och sammanställ sedan gemensamt i mitten.

En sådan dag fick vi äran att prova att iscensätta tillsammans med arbetslaget F-5 på Bergaskolan. Vi är upprymda  för det engagemang vi mötte hos Er lärare på Berga samt tacksamma för den positiva respons som framkom i enkäterna. Därför vill vi gärna blogga om detta- IKT och språkutvecklande arbete -två aspekter som kan skapa en helhet; en helhet vi gärna vill jobba vidare med. Hör av Er för ett upplägg efter Era önskemål och behov just nu.

Hela dagens arbete utgick från ett gemensamt Google Classroom som vi skapade och i vilket lärarna nu kan fortsätta på egen hand där vi slutade. Arbetets upplägg påminde om detta; klicka gärna!

//Johanna Söderlund, Språk-, läs och skrivutvecklare och Mia Lorentz, IKT-pedagog