Närmiljö som lärmiljö

Tre elever sitter i gräset.

Eleverna i skolan ska bygga kunskaper. Skolans omgivning kan användas som aktiva lärmiljöer i detta. I ett samarbete mellan Kryddgårdsskolan, Holmaskolan och Malmö Naturskola har vi tittat närmare på Rosengård och Holma/Kroksbäck som lärmiljö och kopplat det till pedagogiska kartor.

Att arbeta med utomhuspedagogik i närmiljön ger möjlighet att komplettera och variera klassrumsundervisningen med flera olika lärplatser. Inne växelverkar med ute. Eleverna får uppleva med hela kroppen och konkretiserar många moment som skapar en förförståelse för det som senare kommer att beskrivas i t.ex. olika läromedel.

Genom att besöka historiska platser, upptäcka djur och växtliv i parkerna får eleverna en möjlighet att göra egna erfarenheter av upplevelser i verkliga situationer, förstahanderfarenheter.

Genom pedagogiska kartor finns det möjlighet att få uppslag hur man kan använda sig av närmiljön på Rosengård och övriga Malmö i många olika ämnen. Här finns sökfunktioner på lektionstips. Det gäller att upptäcka de inspirerande platser som finns i skolornas närmiljö. En sådan plats är skogsdungen på Östra Rosengårdsfältet.

Skogsdungen är en trädsamling som finns nedanför Botildenborgs vattentorn. 1987 jobbade Kai Regnell på Rosengårdsskolan och såg en möjlighet för skolan att använda platsen i sin undervisning. Kai berättar här om hur platsen utvecklades.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Så här gör du för att använda dig av vårt pedagogiska material

1. Gå in på Pedagogiska kartor.

2. Klicka på Aktivitetstips i högermenyn.

Skärmdump från Pedagogiska kartor.3. Du får upp en undermeny. Bocka för Närmiljö som lärmiljö. Det tänds stjärnor i kartan som markerar platserna.

Skärmdump från Pedagogiska kartor.4. Använd zoom-verktyget i vänstra delen av kartan. Tryck på plus. Korrigera kartans läge genom att hålla ner vänster musknapp och flytta musen.

Skärmdump från Pedagogiska kartor.5. När du klickar på stjärnan som motsvarar skogsdungen kommer det upp en ruta med text som slutar med ”läs mer”. Klicka på läs mer.

Skärmdump från Pedagogiska kartor.6. Du kommer till en meny i malmo.se där du kan välja olika alternativ.

Skärmdump från Pedagogiska kartor.Skogsdungen är ett utmärkt område för att undervisa i olika ämnesområden, men trots det har platsen fallit i glömska.

Som du ser finns det fler röda stjärnor i kartan. Det tillkommer nya platser efter hand. Vi har arbetat med Holmaområdet och kompletterar nu med Forntidslämningar i Rosengård.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Finns det något motsvarande område på din skola? Kontrollera gärna genom att klicka på ”naturområden” på Pedagogiska kartor. Det finns inga lektionsförslag kopplade till de här platserna, men det finns idéer att hämta i vårt material som med säkerhet kan användas även där.

Text: Eva Hörnblad och Bo Lindvall
Utvald bild: Tobias Sonestedt