Nätbaserad undervisning – så kan du göra

Pratbubblor i rosa och blått samlas tillsammans
Communication emblem text speech bubble icon group isolated on white

Just nu är vi många inom skolan som står inför nya utmaningar i vardagen. Under tisdagen kom beskedet från regeringen att gymnasieskolor, Komvux, yrkeshögskolor, universitet och högskolor rekommenderas att övergå helt till nätbaserad undervisning.

Pedagog Malmös devis är att tillsammans blir vi bättre. Denna gång är inget undantag. Genom att vi delar med oss av tips, tricks, material och annat som kan vara av nytta i denna situation så kommer vardagen att bli lättare. Här nedan kommer tre användbara plattformar. (Listan kan komma att uppdateras).

För att stötta pedagoger och skolledning har Digitaliseringsenheten på grundskoleförvaltningen satt ihop en struktur för sammanhållen digital pedagogisk lärmiljö. Där kan du hitta bland annat resurser, checklistor och annat matnyttigt som du kan behöva i din undervisning.

Och om du är anställd i Malmö stads gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning eller i grundskoleförvaltning har du också tillgång till GVF:s sajt med generellt stöd vid genomförande av nätbaserad undervisning.

LÄS MER: Filmer frigör tid i slöjdsalen

Vi vill också passa på att tipsa om Malmö delar, som är en didaktisk resurs. Där kan du hitta lektioner, arbetsområden och annat material sorterat på årskurs. Det finns också instruktioner för hur du går tillväga om du vill dela med dig av ditt material.

På plattformen skolahemma.se finns också stöd, information och kunskap som skolor kan använda för att möta de utmaningar som uppstår på grund av den pågående pandemin. Webbplatsen upprätthålls av RISE – Research Institutes of Sweden, i samarbete med Skolverket, Sveriges Kommuner och Regioner, Swedish Edtech Industry och UR.

LÄS MER: Musikpedagog delar sin sångbank

Inom nätbaserad undervisning ryms begreppen fjärrundervisning och distansundervisning.
Fjärrundervisning innebär att undervisningen är interaktiv och sker i realtid genom att lärare och elever använder sig av informations- och kommunikationsteknik. Eleverna kan ta del av undervisningen oavsett om de befinner sig i det fysiska klassrummet eller i sina hem.
Distansundervisning innebär att undervisningen inte är bunden till en viss plats eller tid. Genom att använda sig av informations- och kommunikationsteknik delar en med sig av sitt undervisningsinnehåll till sina elever, utan att stå i direkt kontakt med varandra i realtid.

Har du tips på nätbaserad undervisning får du gärna kommentera här nedan och bidra med din kunskap!