NT-utvecklare som bidrar till att utveckla undervisningen

Louise och Helena.

Sedan hösten 2015 arbetar Louise Wadenhammar och Helena Holmström som centralt placerade NT-utvecklare på Pedagogisk Inspiration Malmö. Tidigare arbetade Lotta Mårtensson och Anna Gullberg centralt med NT-utveckling i Malmö, men de har helt lämnat över till Helena och Louise. I reportaget nedan, som publicerades sept -15, kan du läsa om Lotta och Annas arbete. Louise och Helenas arbete är uppbyggt på ett liknande sätt.

—————

Lotta och Anna.

Lotta Mårtensson och Anna Gullberg arbetar som centralt placerade NT-utvecklare på Pedagogisk Inspiration Malmö. De arbetar med att stötta lärare i naturvetenskap och teknik. Målet med deras arbete är att genom handledning och kollegialt lärande bidra till att utveckla undervisningen.

Skolverket står bakom en NO- och tekniksatsning i grundskolan. Vi som NT-utvecklare är en del av den satsningen. Vi arbetar med att öka intresset för NO och teknik, säger Lotta Mårtensson, NT utvecklare.

– Malmö stad har valt att satsa på två centralt placerade NT-utvecklare som arbetar på heltid, och tio lokala NT-utvecklare. Bakgrunden är att intresset och resultaten i naturvetenskap och teknik har varit vikande, säger Anna Gullberg, NT-utvecklare.

Anpassat stöd

Anna berättar att varje rektor kan anmäla intresse till utbildningschefen om att få ta del av NT-satsningen. Stödet på skolorna ser olika ut, och är helt anpassat till det unika behov som finns på skolan. Satsningen vill öka elevernas måluppfyllelse i NO och teknik. Detta genom språkutvecklande arbetssätt, bedömning för lärande och fokus på kollegialt lärande.

– Inför arbetet på en skola tar vi kontakt med skolledningen. Vi tar reda på vad de har för behov och vilken del av skolan som vi ska arbeta med, säger Anna och Lotta.

Lotta och Anna träffar lärarna och lyssnar på deras tankar och behov. De tar reda på vilka kompetenssatsningar som finns och skapar en planering utifrån skolans specifika behov. De arbetar var för sig på varje skola, antingen får skolan stöd av Anna eller Lotta.

– Den största delen av vår arbetstid spenderas ute på skolorna. Varje termin hinner vi med att arbeta med ungefär två skolor var. Vi arbetar med varje skola i cirka 6-8 veckor, säger Anna.

Handledning och lektioner

Lotta och Anna handleder lärarna på skolan. Handledningen kan t.ex. beröra pedagogisk planering, elevernas kunskaper, elevens tilltro till eget tänkande eller vad läraren bedömer. Att lärarna får möjlighet att diskutera med varandra är väldigt viktigt.

– Handledarskapet handlar inte om att jag sitta med rätta svaren själv, säger Lotta.

Anna och Lotta berättar att de även arbetar med lärare i klassrummet. De kan finnas med i klassrummet. Ibland undervisar de en lektion, för att använda den som underlag till diskussion. Andra gånger har de spegellektioner, Lotta eller Anna undervisar i en klass och läraren har samma lektion i en annan klass, sedan diskuterar de.

– Undervisningssituationerna är viktiga att ha som ett levande underlag för diskussioner och kollegialt lärande. Dessutom kan vi som kommer utifrån kanske lättare ställa obekväma frågor och låta bli att linda in saker, säger Anna.

Anna berättar att hon brukar hålla en halvdags studiedag för lärarna, för att ha möjlighet att fördjupa sig i någon del.

Webbstöd och DiNo

Behovet av stöd i NT i grundskolan är påfallande. Anna berättar att det tyvärr är en låg andel behöriga som undervisar i NT. Dessutom har de upptäckt att det många som fortfarande jobbar efter den gamla läroplanen, att de inte arbetar med förmågorna.

Ämnesspecifika förmågor i NO.

Skolverket har ett tagit fram ett webbstöd som både Anna och Lotta varmt rekommenderar.

– Det finns mycket att hämta i skolverkets webbstöd. Dessutom har Skolverket tagit fram bedömningsstödet DiNo, som är väldigt användbart.

Inspiration

– Vi har upptäckt att det många gånger finns en osäkerhet när det gäller NT, speciellt inför att undervisa i de yngre åldrarna. Många tror att det är svårare än vad det är. Vi vill visa att det inte alls är så svårt, säger Lotta.

Lotta och Anna arbetar mycket med ämnesdidaktisk inspiration. De vill att lärarna och eleverna ska prova, göra och testa, något som också görs en del på både fritidshem och förskolan.

Lådor med olika tema i hyllor.

Utvärderingar

När stödinsatsen på en skola når halvtid pratar Anna och Lotta med skolledning och lärare. Är det något som de behöver ändra på? Är det något de behöver fylla på?

– I slutet av stödperioden har vi nya utvärderingssamtal med skolledning och lärare. Tanken är att bollen ska ha satts i rullning, att det kollegiala lärandet och utvecklingen ska fortsätta även utan vår medverkan. Vi följer också upp arbetet med 3-4 handledningsträffar efter stödperioden, säger Lotta och Anna.

Utvärderingarna har generellt gett mycket positiva gensvar.

– Många är nöjda och känner att de har utvecklats. Undervisningen har ofta fått tydligare kopplingar till läroplanen. Lärarna känner sig tryggare i ämnena, i synnerhet i bedömningen där det ofta funnits stor oro, säger Anna.

Anna och Lotta trivs otroligt bra med sina jobb.

– Det är inspirerande och roligt. Vi får möjligheten att utvecklas som pedagogiska ledare och även vi måste blotta oss. Dessutom lär vi oss mycket, avslutar de.

Fortsatt läsning

Projekt på Segevångsskolan lyfter NO-ämnen

”NT-Utvecklarna i Malmö”

Text och foto: Sara Arildsson