NT-Utveckling på Bulltoftaskolan

Lila rutschkana.

Nu har NT-tåget tuffat vidare till två nya skolor i Malmö Stad…Bulltoftaskolan och Dammfriskolan. Vi säger tack till Segevångsskolan och Lorensborgskolan som var de första i Malmö som fick stöd av Malmös centrala NT-utvecklare.

På Bulltoftaskolan handlar just nu mycket av NO-undervisningen i årskurserna 4 och 6 om kraft och rörelse på olika sätt. Eleverna arbetar mycket med hur man genomför systematiska undersökningar. Arbetet har till stor del tagit utgångspunkt i elevernas egna kunskaper om kraft och rörelse. Alla elever har ju redan upplevelser av friktion, jämvikt, tröghet, acceleration m.m genom att de rör sig i olika miljöer t ex när de använder cyklar och leker på lekplatsen. Genom att utnyttja detta så blir deras kunskaper och upplevelser en tillgång och resurs i NO-undervisningen. Får eleverna möjlighet att undersöka, resonera, samtala kring dessa begrepp och situationer som erbjuds så ges de en möjlighet att koppla ihop fysikens begrepp och fenomen med sina egna vardagsupplevelser.

Några av begreppen som vi arbetat med är friktion och tröghet.

Det första som hände var att vi tittade på likheter och olikheter. Därefter gick vi ut på skolgården och på lekplatsen i Beijers Park och provade våra hypoteser. Väl inne i klassrummet organiserades iakttagelserna, hittade på regler samt jämförde reglerna med varandra, var det likadana, skiljde de sig från varandra eller kompletterade de varandra… Vad stolta de var när de hade skapat egna fysikaliska regler utifrån sina upplevelser!

Två elever åker iväg på sparkcyklar. Två elever åker iväg på sparkcyklar. Två elever åker iväg på sparkcyklar.