NTA har kommit till Malmös skolor, vill ni vara med?

Barn sitter vid bord med papper framför sig.
Vi som NT-utvecklare har under våren startat upp och driver nu ett spännande projekt för att öka likvärdigheten i NT undervisningen i Malmö.

Syftet är att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos elever och pedagoger. Pedagogisk inspiration och Malmö stad har tagit beslut om att gå med i NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla). Kvinna undervisar vid tavla.

I korthet så handlar det om att få NO/TK (och till viss del Matematik) undervisningen ännu mer praktisk och hands-on och om att arbeta språkutvecklande i dessa ämnen. Klasserna arbetar med ett av flera olika  tema, ex Kretsar kring el, Fjärilarnas liv eller Rörelse och konstruktion, undervisningen bygger på ett antal uppdrag som eleverna arbetar med i mindre grupper eller par. Det som är speciellt för NTA är att alla lärare som ska arbeta med NTA får kontinuerlig och obligatorisk fortbildning i de teman som de ska arbeta med. Pedagogerna uttrycker ett lugn efter att ha genomfört utbildningarna, där har de fått prova flertalet av experimenten och fått ta del av fördjupningar och många praktiska tips.  

Med NTA konceptet så levereras allt material som pedagogen behöver till ca 8-10 veckors NO eller teknikundervisning ut till skolan så att pedagogen slipper lägga värdefull planeringstid på att leta efter eller åka och handla material till sina undersökningar.

Vårt uppdrag är att arbeta verksamhetsnära ute i klassrummen med pedagogerna för att stötta och reflektera över undervisningen och även för att arbeta med hela kollegiet. Vi har därför valt att implementera NTA ute på skolorna i liten skala för att successivt sprida det vidare till fler skolor och där vi finns med som en naturlig del.

Denna film är för närvarande inte tillgänglig eftersom den inte är tillgänglighetsanpassad med textning och/eller syntolkning. Redaktionen arbetar kontinuerligt med att tillgängliggöra så mycket material som möjligt och hoppas på er förståelse. Har du frågor, kontakta pedagogmalmo@malmo.se

Vill ni också vara med?

Vi ser nu över vilka skolor som kan vara aktuella inför vårens utbildningar (jan 2018), så om du tycker det verkar intressant för din skola så prata med din skolledare och hör gärna av er inom kort till oss så bokar vi in ett möte.

NTA satsningen subventioneras till stor del av Pedagogisk inspiration men innebär även en kostnad för skolan.

Louise.wadenhammar@malmo.se (NTA samordnare)

Helena.holmstrom@malmo.se (NTA samordnare)

Richard.kristiansson@malmo.se