Nu är nomineringen till Malmö pedagogpris 2021 öppen!

Affisch för Malmö pedagogpris 2021.

I år delas Malmö pedagogpris ut för fjärde gången. Mellan den 1 – 30 september kan du nominera din favoritpedagog till Malmö pedagogpris 2021. Förra året slog antalet nominerar rekord, kan vi slå det i år tro? Malmö har så många fantastiska pedagoger, hylla dem genom att skriva en nominering!

Syftet med Malmö pedagogpris

  • att uppmärksamma och visa uppskattning för det arbete som lärare gör för barns, ungas och studerandes lärande,
  • att uppmärksamma och inspirera till pedagogisk utveckling, samt
  • att lyfta och sprida goda exempel/förebilder.

Nominering

Barn, elever, vårdnadshavare, kolleger, chefer och Malmöbor – alla kan nominera en pedagog eller ett arbetslag till Malmö pedagogpris. Nomineringen sker 1-30 september. Du nominerar genom att fylla i formuläret här. Tänk på att skriva en motivering som får urvalsgruppen att förstå hur fantastisk just din favoritpedagog är!

Nominera här!

Kriterier och urvalsprocess

Priset tillfaller en pedagog, ett arbetslag och/eller ämneslag i respektive förvaltning som uppvisat särskild förmåga att skapa förutsättningar för lärande och bidragit till skolutveckling på vetenskaplig grund. En urvalsgrupp med representanter från alla tre utbildningsförvaltningarna läser samtliga nomineringar och väljer sedan ut ett antal pedagoger eller arbetslag som går vidare i processen. I steg två ombeds cheferna till de som gått vidare, att svara på frågor om den/de nominerade. Baserat på det samlade underlaget väljs slutligen tre finalister ut i varje kategori. Pedagogisk inspirations styrgrupp beslutar sedan om vilka som ska tilldelas Malmö pedagogpris 2021.

Kategorier och pris

Tre priser delas ut till en pedagog, ett arbetslag eller ett ämneslag inom kommunal

  • förskola
  • förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola
  • gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

Prissumman är max 5 000 kronor per person och max 50 000 kronor för ett arbets- eller ämneslag. Priset är kopplat till det fortsatta yrkesutövandet, exempelvis fortbildning eller studieresa i syfte att stimulera till fortsatt framgångsrik pedagogisk utveckling.

Läs mer om tidigare års vinnare här.

Läs alla inlägg om Malmö pedagogpris här.