Nya möten ger nya möjligheter – 3D lösningar i skolan

3D-modell över malmö.

Visst har jag sett modeller över byggnader där nya bostadsområden presenteras, men aldrig funderat över vem som gör dem eller hur de skulle kunna användas i undervisningen.

Som lärare söker vi ofta efter nytt material och nya sätt som gör undervisningen mer intressant och begriplig. Lokalhistorien är unik och att det är tidskrävande att få tag på information och inte alltid lätt att göra kopplingar till dagens verklighet. Inte minst behövs ett kontaktnät för att få fatt i den här informationen. Det är lätt att undervisningen blir mer abstrakt och med det svårt för en del elever att förstå eller vara intressant. Tänk om vi skulle kunna få hjälp med att få tillgång till modeller av hus som de såg ut under 1600-talet eller kunna vandra på stadens gator via VR (virtual reality).Modell över kyrka.

Mitt arbete är att underlätta för lärare och ta hjälp av de som har användbar information om staden. Nu har jag träffat delar av 3D-teamet på stadsbyggnadskontoret som jobbar med produktion och visualiseringar i 3D. Vi har börjat diskutera vilket samarbete och stöd 3D visualiseringen kan ge skolan i undervisningen. Jag möttes av en modell av S:t Petri kyrka som är utskriven i gips. Just nu arbetar vi fram ett material, i samarbete med Sankt Petri församling, om reformationen i Malmö för mellanstadiet och det kunde inte ha blivit en mer klockren ingång till samtalet. Vi bestämde oss för att vårt första samarbete ska handla om Malmö under 1600-talet och hur det kan presenteras och användas virtuellt av elever. Det blir en spännande höst där digitala resurser ska kunna ge nya dimensioner i historieundervisningen.

I januari öppnar Sankt Petri kyrka efter en renoveringen och då ska lektionspaketet testas.

Tillsammans med andra lärare arbetar jag med att ta fram lektionsmaterial kring Malmös historia. Detta gör vi även i andra ämnen. Sakta men säkert läggs lektionspaket till efterhand som de testats i klass. Utbudet styr behovet. Materialet är öppet för alla och kan nås via www.malmo.se/pedagogiskakartor.