Ögonöppnare om konspirationsteorier

Morgan Finnsiö från stiftelsen Expo föreläser.
Morgan Finnsiö från stiftelsen Expo föreläser. Foto: Kristian Ingers

Expos föreläsning gav elever och lärare nya verktyg för att bemöta konspirationsteorier, rasism, islamofobi och antisemitism i vardagen.

Den 1 mars träffades fem av de skolorna som deltagit i en hågkomstresa till Polen på ett efterseminarium. Hågkomstresorna anordnas i ett samarbete mellan Pedagogisk Inspiration och Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA). Fem elever från varje skola som deltagit har fått delta i föreläsningar samt en resa till Krakow i Polen där antisemitism och Förintelsen har stått i fokus.

Meningen med utbildningen är att eleverna som deltar ska få kunskap som ska sprida sig som ringar på vattnet och förhoppningsvis minska antisemitismen på Malmös skolor och i Malmö stad. På skolorna har det uppmärksammats en skillnad efter det att elever från skolan deltagit i föreläsningarna. Eleverna har varit duktiga på att delge sina klasskamrater den kunskap de förvärvat och eleverna har blivit mer uppmärksamma på antisemitiska och rasistiska uttryck i skolmiljön.

Insatsen mot antisemitism som görs tillsammans med SKMA är ett arbete för att öka tryggheten i Malmö. Utbildningen har inte bara tagit upp antisemitism, eleverna och lärare har också fått ta del av föreläsningar kring konspirationsteorier, rasism och islamofobi. Ämnen som allihop blir alltmer aktuella att bemöta på skolorna runt om i Malmö stad.

Föreläsning med Expo

På efterseminariet den 1 mars stod föreläsning från Expo på schemat. Eleverna hade inte träffat varandra sedan resan till Polen som genomfördes i december 2022. Det var en uppsluppen stämning; både lärare och elever var glada att se varandra igen. Många kramar och snabbt småprat fyller lokalen och efter en stund inleder Amani Loubani (kommunalråd med ansvar för demokrati och mänskliga rättigheter) dagens program, där hon framförallt ville lyfta hur viktigt elevers och lärares arbete mot rasism och antisemitism är för staden.

Efter öppnandet är det dags för dagens huvudnummer. Pedagogisk inspiration har arrangerat en föreläsning med Morgan Finnsiö från stiftelsen Expo. Expo är en religiös- och partipolitiskt obunden stiftelse som har  visioner om en levande demokrati där rasistiska idéer och organisationer saknar inflytande. Föreläsningen startade med en inblick i vad Expo arbetar med och vilka kanaler de använder sig utav för att nå ut med sitt antirasistiska budskap. För många av eleverna är det första gången som de hör talas om Expo.

Konspirationsteorier och rasism

Expos föreläsning var uppdelad i två delar. Den första delen hade fokus på konspirationsteorier och dess kopplingar till rasistiska och antisemitiska grupper. I början fick vi en överblick av hur konspirationsteorier ofta är inordnade i ett system där man tror att makten finns hos en specifik grupp. Exempel på grupper och personer som togs upp som de med makt och därmed de som orsakar sjukdomar och annat lidande i världen var; judar, illuminati och Drottning Elisabeth II. När den pyramidliknande figuren med makthavare visades för gruppen spreds ett nervöst skratt. På något sätt upplevdes det som tragiskikomiskt att Elisabeth II ensam skulle ha orsakat allt det som hon beskyllts för.

Innan pausen fick eleverna sitta i grupper och genomföra en workshop där de diskuterade det som kommit upp under Expos föreläsning. Rummet gick från att ha varit fullständigt tyst och fokuserat på föreläsningen till ny husera ett engagerat sorl från eleverna. De har tidigare arbetat med frågor rörande konspirationsteorier men nu märks ett tydligare djup i elevernas resonemang.

Högerextrema rörelser

När elever och lärare fått en kortare paus fortsatte Expos föreläsning. Den andra delen av föreläsningen handlade om högerextrema rörelser och hur de bildats och sprider sitt budskap för att värva nya medlemmar. Finnsiö visade exempel på hur människor uttrycker sig islamofobiskt och rasistiskt i olika facebookgrupper och pratade sedan om hur detta märks av i alla typer av sociala medier. Eleverna ställde aktivt frågor som ”Hur ska man kunna motverka denna typ av krafter?” och fick svar på sina frågor angående hur man ska kunna göra motstånd när man stöter på denna typ av åsikter.

Föreläsningen avslutades med uppmaningar att gå ut och göra skillnad samt rungande applåder från elever och lärare på plats. En elev uttryckte efter föreläsningen:

”Det var ju intressant. Föreläsningen väckte många nya tankar man inte tänkt på innan. Konspirationsteorier hade man hört om tidigare. Man hade till exempel sett klipp på Youtube men jag visste inte att så många trodde på dem! Det känns som att folk verkligen fastnat i sina filterbubblor och tror på dessa konspirationsteorier som kan bli farliga och ger en falsk bild av verkligheten. Detta lurar folk, till exempel högerextrema grupper och de kommer i sin tur försöka lura andra”

Oscar, årskurs 9, Gottorpskolan

Ja, föreläsningen var nog en ögonöppnare för många av oss som deltog. Tidigare har det varit svårt att förstå hur människor kan börja tro på konspirationsteorier. Står man på utsidan ser man bara de konsekvenser som teorierna leder till. Men efter Expos föreläsning har man fått en bredare förståelse för hur åsikterna uppkommer men man har också fått nya verktyg för att bemöta konspirationsteorier, rasism, islamofobi och antisemitism i vardagen. Lärarna och eleverna var rörande överens om att detta var en toppenföreläsning!

Så bokar du en föreläsning

På pedagogisk inspiration finns det möjlighet att boka föreläsningar med bland annat Expo. Men även andra kunniga internationella och lokala forskare, vilket ingår i ett större arbete mot konspirationsteorier och för ökad trygghet. Något som PI satsar stort på.

För mer information kring vilka fortbildningar som finns att tillgå, se denna länk. Felix Unogwu på PI står för kontakten med föreläsarna, och honom kan ni kontakta här: felix.unogwu@malmo.se

Madeleine Smith, SO-lärare, Höjaskolan

LÄS OCKSÅ: Unik chans till fortbildning om konspirationsteorier