Olikheter och jämförelser

Text på klippt lapp om att vara olika.

Idag skulle vi träna vår muntliga förmåga genom att samtala om en viktig sak, nämligen om att vara olika. Samtalet skulle sedan leda vidare till jämförelser.
Samtala om att vara olika står på tavlan.

 

Dagens innehåll lyftes fram.

Tecknad elefant målad i olika färger.

Som så många gånger förr hjälpte skönlitteraturen oss in på ämnet. Elmer – en perfekt förebild.

Barngrupp sitter på golvet.

Efter högläsning fick alla tänka enskilt. Vad är att vara olika? Är det bra eller dåligt?

Barngrupp sitter på golvet.

Indelade i par diskuterade barnen hur de var lika och hur de var olika, i förhållande till varandra.

– Vi har båda brunt hår.

– Jag är en flicka, du är en pojke.

Barngrupp sitter på golvet.

Slutligen lyftes barnens kloka tankar i helgrupp. Tänk om vi alla vara likadana, så tråkigt det skulle vara.

Text på klippt lapp om att vara olika.

Utifrån barnens tankar, skapade vi en gemensam text som vi sedan skrev ut till var och en.

Elever sitter och jobbar vid sina bänkar.

Vi målade Elmer i härliga färger och klistrade sedan vår fina text undertill.

Tecknad elefant och text om att vara olika.

Olikhet befruktar.

Jämföra äpple och banan står på tavlan.

I elefanttemat kommer vi att träna vår förmåga att jämföra. Att kunna jämföra olika saker gör det lättare för oss att fatta viktiga beslut i livet.

Lärare håller fram äpple och banan till eleverna.

Vår första gemensamma jämförelse gjorde vi i fruktsamlingen. På ett enkelt sätt jämförde vi en banan och ett äpple, både insida och utsida. Äpplet är runt. Bananen är lång. Äpplet är syrligt. Bananen är söt. Äpplet är hårt. Bananen är mjuk.

Barngrupp sitter på golvet.

Nästa vecka kommer vi att jämföra afrikansk och asiatisk elefant. Titta in här och se hur det går…

Text och bild: Katharina Olofsson och Anna Duncanson