Ord och begrepp i fokus på S:t Petri

Entré till S:t Petri skola.

Äntligen!

Mitt namn är Therese Blomberg och jag arbetar som förstelärare på S:t Petri skola. Nu är vi igång med språkutveckling! Vi har på skolan bildat en grupp som ska studera språkutvecklande arbetssätt samt utveckla detsamma på skolan. I onsdags hade vi vår första träff. Vi lyssnade på Maaike Hajer och diskuterade språkutveckling på vår skola. Vi studerade även ämnesplaner för att identifiera ord och begrepp som vi behöver samsyn kring för att utveckla och klargöra ett ämnesspecifikt språk. På våra träffar finns tolv lärare med olika ämneskombinationer representerade eftersom vårt mål är att ta språkutvecklingen ut i ämnena! Detta vill vi göra genom att skapa en språkpolicy samt auskultera hos varandra.

Lika spännande (som att bilda vår egen grupp) har det varit att träffa kollegor från andra skolor som också arbetar språkutvecklande. Genom förstelärarnas nätverk och genom Eva Bringéus nätverk har det skapats plattformar där idéer och kunskap kan spridas.

Jag ser fram emot ett kreativt, produktivt och språkutvecklande läsår.

/Therese Blomberg

http://www.ur.se/Produkter/182359-Spraket-bar-kunskapen-Maaike-Hajer-om-att-forsta-och-bli-forstadd