Örtagårdsskolans nyanlända elever dramatiserar

Tre elever spelar teater.

Det var en gång en förberedelseklass på Örtagårdsskolan som bestämde sig för att dramatisera sagor.

Vi, Sofia Svensson, Ingrid Nilsson och Susanna Sjöstrand arbetar språkutvecklande med drama i den förberedelseklassen. Vi vill gärna dela med oss av hur vi och eleverna har arbetat med temat sagor där en del bestod av drama i form av film.

För att eleverna skulle känna sig trygga i att framträda inledde vi med att de fick dramatisera ämnesord som genomsyrar sagans värld. När eleverna kände sig bekväma med att dramatisera enstaka ord utökade vi så att orden blev till hela meningar, tagna ur olika sagor.

Genom drama upprepar eleverna ämnesord, de leker med språket och de gör orden till sina egna. Det blir tillåtet att repetera uttal och betoning utan att någon känner sig utpekad. Allt sker med mycket glädje och lektionerna har präglats av mycket skratt.

Elev står längst fram i klassrum och visar charad för klasskompisarna.

Eleverna var från första början införstådda med att vi skulle filma olika sagor, detta som en del av ett större arbetsområde med sagor som tema. Hela arbetsområdet bygger på cirkelmodellen och när vi befann oss i fas 4 var vi redo för att filma. Eleverna har varit engagerade och ritat kulisser. För att göra miljön så verklighetstrogen som möjligt har vi arbetat med greenscreen.

Vår upplevelse efter avslutat arbetsområde är att dramatiseringen har hjälpt våra elever att befästa begrepp, uttala och betona ord samt att stå inför andra och uttrycka sig.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Tips för dig som vill arbeta med film:

  1. Räkna med mycket tid för repetition.
  2. Involvera eleverna i arbetet med rekvisita
  3. Dela in filmen i flera scener och filma dessa var för sig
  4. Ta om inspelningen av scenen tills eleverna själva är nöjda

Text, foto och film: Ingrid Nilsson, Susanna Sjöstrand och Sofia Svensson