Podcast om kraften i flerspråkighet

Cristina Nordman.

Oftare och oftare hörs begreppet translanguaging i skolans värld. Men vad betyder det egentligen? Och hur kan du som lärare dra nytta av det i ditt eget klassrum?

Det är några av frågorna som utreds i Podagogs Malmös avsnitt om det flerspråkiga klassrummet. Med hjälp av Cristina Nordman, språkutvecklare på Pedagogisk Inspiration, försöker vi bena ut begreppet. Vi ska också diskutera hur Cristina Nordman menade att hon personifierade den enspråkiga normen i klassrummet och varför hon anser att det är en norm som måste brytas.

Språkutvecklarna på Pedagogisk Inspiration har en egen blogg där ni kan följa deras arbete. 

Bild och text: Johanna Ravhed

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från PodBean. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.