Regionkonferens för Lärvuxpedagoger

Kvinna föreläser framför projicerad presentation.
Rektor Maria Sjögren Öhrn introducerade föreläsaren Maria Nilsson Nordfors.

Den 14-15 maj hölls regionkonferens för lärvuxpedagoger på Lärvux Heleneholmskolan i Malmö, där rektor Maria Sjögren Öhrn hälsade deltagarna välkomna. På programmet stod bland annat en föreläsning av Maria Nilsson Nordfors: ”Om hur vi kan konkretisera förmågorna för eleverna, genom ett medvetet förhållningssätt göra eleverna delaktiga och medvetna om vad som ska läras in och hur de kan visa upp sin kunskap”.

Maria Nilsson Nordfors står beredd att börja föreläsa.
Maria Nilsson Nordfors, förstelärare och
specialpedagog i Sollentuna.

 

Maria Nilsson Nordfors, förstelärare och specialpedagog sedan 2000, arbetar på en gymnasiesärskola i Sollentuna, Häggviks Gymnasium.

– Vi som jobbar med elever med speciella behov är ofta bra lärare, och vi är viktiga personer för dessa elever. Lärarkvaliteten är den viktigaste faktorn i utbildningssystemet, säger Maria Nilsson Nordfors.

Hon menar att tre komponenter är av stor vikt i arbetet med elever med speciella behov: Hur rustar vi eleverna för livet? Multimodal kommunikation. Att göra det abstrakta konkret.

– Verkligheten är den stora utmaningen. Alla kan inte klara allting. Vi får lägga krutet på att utveckla den adaptiva förmågan och få eleverna att utnyttja sin kompetens.

Kvinna föreläser framför projicerad presentation.
Maria Nilsson Nordfors uppmanade pedagogerna att diskutera sinsemellan, bland annat frågan: ”Vill du ha dig själv som lärare?”