Reviderad upplaga av Nya Språket lyfter

Omslag till Nya språket lyfter.

I samband med det nya bedömningsstödet för elevers läs- och skrivutveckling är det många skolor som väljer att använda Nya Språket lyfter. Nya Språket lyfter är ett kompletterande bedömningsstöd som tydliggör progressionen i elevernas språkutveckling med särskild tonvikt på läsutveckling. Till hösten 2016 kommer en reviderad upplaga av Nya Språket lyfter. Om ni planerar att köpa in och arbeta med materialet så invänta denna!

Text: Marie Brandt