SHELFIE – europeiskt projekt för digital skolutveckling

Logotyp för
Det finns ett stort behov av att skapa bättre förutsättningar för att utbilda barn och ungdomar i digitala färdigheter.

Skolor måste utveckla verktyg för att ge barn och ungdomar den förståelse de behöver för att kunna arbeta som digitala medborgare. SHELFIE -projektet bygger vidare på vad som redan har gjorts för att ytterligare främja en seriös, medveten, ansvarsfull och effektiv tillgång till nätet och digitala resurser i Europas skolor.

SHELFIE är ett Erasmus+ projekt för att:

  • Göra skolor medvetna om vad som krävs för att förbättra sitt digitala ekosystem och att det är möjligt att göra det även med de resurser som finns.
  • Förse skolorna med verktyg så att de kan utveckla en digital miljö för eleverna ska kunna få kunskap i att effektivt och säkert kan använda digitala enheter och Internet och förbättra god praxis inom dessa områden.
  • Skapa en online-resurs för säkerhet på nätet för lärare att använda när de arbetar med internetsäkerhet tillsammans med skolledning, lärare, studenter och föräldrar. Materialet är strukturerat för tre olika åldersgrupper. Projektet syftar till att kategorisera redan existerande resurser från de olika länder som ingår i projektet och sedan kategorisera dem under olika rubriker och för tre olika åldersgrupper. Åldersgrupperna är viktiga eftersom behoven skiljer sig mellan dem.

SHELFIE-projektet är ett partnerskap mellan organisationer i 6 europeiska länder:
Sverige (Malmö): Malmö grundskolors utvecklingsavdelning, Digitalisering och IT är koordinator för projektet
Irland: Dublin West Education Centre
Finland (Oulu): Regional Education Authority, Development Unit
Denmark (Odense): Education Centre
Italy (Pisa): University of Pisa
Portugal (Lisbon): NUCLIO

Ta en SELFIE av din skola och utveckla med SHELFIE-projektets resurser!

SELFIE är ett fritt webverktyg som skolor kan använda för att skatta sin digitala utveckling som utvecklats av Europeiska kommissionen för att hjälpa skolor att använda digital teknik för undervisning och lärande. Verktyget använder frågeformulär för att samla in skolledares, lärares och elevernas åsikter och sammanställer resultaten i en interaktiv rapport där styrkor och svagheter identifieras.

Länk till SELFIE: https://education.ec.europa.eu/sv/selfie

Använd SHELFIE-projektets bibliotek med resurser för de områden skolan behöver utveckla. SHELFIE-bibliotekets resurser är indelade i de 6 områden som finns i SELFIEs skattning.
Varje område innehåller resurser för digital utveckling av skolmiljöer:

  • Ledarskap relaterar till ledarskapets roll i skolövergripande integration av digital teknik och dennas effektiva användning för undervisning och lärande.
  • Infrastruktur och utrustning handlar om att ha adekvat, pålitlig och säker infrastruktur (såsom utrustning, mjukvara, informationsresurser, internetuppkoppling, teknisk support eller fysiskt utrymme). Detta kan möjliggöra och underlätta innovativ undervisning, lärande och bedömningsmetoder.
  • Fortsatt yrkesmässig utveckling tittar på hur skolan underlättar och investerar i den fortsatta yrkesmässiga utvecklingen för sin personal på alla nivåer. Yrkesmässig utveckling kan stödja utvecklingen och integrationen av nya metoder för undervisning och lärande som utnyttjar digital teknik för att uppnå bättre läranderesultat.
  • Undervisning och lärande handlar om att använda digital teknik för mer effektivt lärande och innebär att uppdatera och förnya undervisnings- och inlärningsmetoder.
  • Bedömningsmetoder avser åtgärder som skolor kan överväga för att flytta från traditionell bedömning till en mer omfattande repertoar av praktiker. Denna repertoar kan inkludera teknikbaserade bedömningsmetoder som är elevcentrerade, personliga och autentiska.
  • Elevernas digitala kompetens relaterar till den uppsättning färdigheter, kunskaper och attityder som möjliggör säker, kreativ och kritisk elevanvändning av digital teknik.

Länk till SHELFIE-bibliotekets resurser: https://shelfie.labcd.unipi.it/io2/sweden