Skolbibliotek i fokus

Välkommen att delta i höstens kursutbud med skolbiblioteket i fokus på Pedagogisk Inspiration! Vi erbjuder bland annat flera spännande tillfällen som på olika sätt handlar om medie- och informationskunnighet (MIK). MIK handlar om att förstå mediers roll i samhället samt att kunna finna, analysera och kritiskt värdera information. Begreppet innebär även att kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier. Kollegialt lärande är formen för flera av våra kurser.

Det innebär att vi arbetar i en grupp som leds av en handledare. Innehållet på träffarna kommer till stor del att vara beroende av deltagarnas behov och erfarenheter. Elevens måluppfyllelse, koppling till styrdokument, aktuell forskning och beprövad erfarenhet är viktiga faktorer när vi planerar våra kurser. Kurserna genomförs då minst 8 deltagare anmält sig och målgruppen är skolbibliotekspersonal och pedagoger.

Text: Karin Ahlstedt