Skolbibliotekets dag 27 oktober

Färgglad bakgrund med texten: Skolbibliotekets dag, datum och Nationella skolbiblioteksgruppen.

I Malmö är det extra värt att fira Skolbibliotekets dag den 27 oktober. På Malmös grundskolor har det sedan 2008 skett en utveckling som genererat allt fler fackutbildade bibliotekarier på grundskolorna i Malmö. Genom en ökad bemanningsgrad och kompetens får vi skolbibliotek som på riktigt kan göra skillnad för elevernas lärande både när det handlar om att öka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.

Ett stort grattis till alla skolbibliotekarier och skolbiblioteksansvariga som gör skillnad varje dag för att skapa varje elevs bästa skolbibliotek! Och till alla skolor som förstått vilken funktion som skolbiblioteket kan ha, om det ges rätt förutsättningar.

Läs mer!
Bibliotekssamarbete ökar läslust och sänker trösklar
Skolbibliotek i världsklass 2020
Skolbibliotekens framgångsfaktorer