Skollogopederna i Malmö blir fler och fler!

Bildstöd visar att skollogopederna i Malmö blir fler.

Sedan det allra första inlägget, Logo-vadå-för-nånting?, här på skollogopedbloggen så har antalet skolor i Malmö som utökat sin kompetens med logoped ökat dramatiskt. Nu i höst är det glädjande nog ytterligare ett helt gäng skolor som kommer att ha skollogoped och vi kommer då att finnas på:

 

Rosengårdsskolan
Värner Rydénskolan
Höjaskolan
Sundsbroskolan
Stenkulaskolan
Kryddgårdsskolan
Sofielundsskolan
Munkhätteskolan och Team Munkhättan
Söderkullaskolan
Hyllievångsskolan
Tygelsjöskolan
Bergaskolan
Ängslättsskolan
Karl Johanskolan
Geijerskolan
Djupadalskolan
Kroksbäcksskolan
Holmaskolan
Hermodsdalskolan
Lorensborgsskolan
Malmö friskola

Dessutom finns vi inom:

Kommunikationsskolan (placerade på Värner Rydénskolan och Segevångsskolan)
Skolområde autism
Samordning och stöd
Grundsärskolans resursteam

 

Vissa skolor har anställt en (eller flera) helt egen skollogoped och andra har gått ihop för att dela på en tjänst. För de skolor i Malmö Stad som (ännu inte…) har anställt egen skollogoped finns ändå möjlighet att i liten omfattning ansöka om logopediskt stöd av kommunens samordnande logoped. Det logopediska stödet till skolorna är inriktat på vägledning/handledning och utbildning utifrån logopedkompetens kring:

  • språkliga svårigheter/språkstörning/flerspråkighet,
  • läs- och skrivproblematik och/eller dyslexi
  • artikulations-, tal-, röst- och stamningsproblematik

Information om hur skolan går tillväga för att ansöka om logopediskat stöd finns på KOMIN, sök på ”logoped” i sökfältet.  Det finns även möjlighet att komma på öppen konsultationstid kring specifika ämnen. Även detta hittar du info om på KOMIN, sök på ”Konsultationstid med logoped”.

 

Vi skollogopeder har som vision att samtliga skolor, vilket är lagstadgat i USA, i framtiden ska ha skollogopedisk kompetens!