Skolplacering grundsärskola – Ok? Eller vad är det?

Bokstäver görs av sand.

Att bygga med sugrör var fett kul, det kunde jag inte innan, inte igår heller ”. En elevs spontana reflektion efter en lektion i teknik. Uppgiften var att skapa konst av endast sugrör och tejp. En kreativ och lustfylld lektion där det tekniska lärandet flödade i tillverkning av allt från sugrörsblommor, drönare eller en kreation i form av en galge med en upphängd klänning.

Gubbes ansikte gjord av sugrör.

Fett kul, det kunde jag inte innan”. En fett kul, kunskapande, lärorik och lustfylld skolform, välkomna till grundsärskolan! En naturlig presentation direkt från hjärtat. På måndag kommer jag delta på ett informationsmöte för vårdnadshavare som på ett eller annat vis har intresse för och önskar få en inblick i vad grundsärskola är, hur undervisningen kan se ut och förhoppningsvis få svar på frågor man som förälder bär med sig?

… Fett bra skola säger ju inte så mycket. Hur beskriver man då skolformen grundsärskola, vad är viktigt att som förälder få veta? Jag tänker att även om alla föräldrar är lika unika som du och jag så har vi ofta likvärdiga frågor som oroar eller som vi går och funderar på. Som kamratskap, finns det någon som mitt barn kan bli vän med? Tänk om mitt barn inte får någon kompis? Kommer mitt barn att lära sig att läsa? Finns det trygga, kunniga och varmhjärtade vuxna som kan bemöta mitt barns behov och se det fantastiska och vackra i det mest värdefulla som jag har?

Vad berättar jag då på de femton minuter som jag har till förfogande? Hur ger jag svar på vårdnadshavares frågor utifrån mitt perspektiv som pedagog? Vår läroplan såklart, den ska belysas, alltid viktig, extra viktig tycker jag den är att lyfta i en verksamhet där omsorg och omvårdnad kan upplevas så omfattande att undervisning kommer på en andra plats – så är ju inte fallet – i allt omsorgsarbete finns ett medvetet lärande. Jag vill vidare ge vårdnadshavare inblick i på vilket sätt undervisning kan bedrivas på grundsärskolan – jag vill få åhörarna att förstå att en lekfull, lustfylld undervisning är så mycket mer än vad den för ett ovant öga kan se ut. Tänk så mycket man kan lära sig när klassrummet för en dag eller två byts ut mot en skogsdunge. Ett kunskapsrum fyllt av matematik, språkande, naturvetenskap och värdegrundsarbete. Hur många kottar hittar du? Vad heter den vackra blå blomman? Vad händer om jag tappar min vante i en vattenpöl, sjunker den månntro?Och hur kan vi samarbeta för att tillsammans få ner mössan som kompisen råkat slänga upp i ett träd?

Träd bildas av olika material från naturen.

….Okej vid det här laget några minuter kvar av min presentation. Vad är unikt för grundsärskolan? Inom alla skolformer ska undervisningen anpassas utifrån den enskilda eleven, dess förutsättningar och behov. Självklart viktigt i alla skolformer, på grundsärskolan är det helt avgörande för att eleven ska kunna ta till sig undervisningen. Jag vill att vårdnadshavare får veta att deras barn och dess funktionsvariation inte är ett hinder för undervisning, att det finns så många olika sätt att ta till sig kunskap, att alla har rätt att få utvecklas så långt den bara har möjlighet och på vägen fylla sin ryggsäck med verktyg att kunna plocka fram under sin vandring på livets vägar i både regn och solsken.

Elever jobbar vid bord med dator och tavla att skriva på.

…. Sist och absolut inte minst, utan faktiskt för de allra flesta föräldrar den viktigaste frågan. Finns det någon som kan vara kompis med mitt barn? Får alla vara med och leka på rasten? Kommer mitt barn ha någon att göra high five med när jag lämnar mitt hjärta på skolgården…? Och svaret på den frågan är skönt att kunna avsluta med.

… Att på vår grundsärskola finns de mest godhjärtade, coolaste, roligaste, snällaste och ärligaste ungar jag någonsin träffat, ditt barn kommer bli en i gänget, det vill jag lova!