Skolverkets konferens angående programmering i skolan

Bild från presentation där det står Vår digitala värld.

För att våra elever ska kunna möta dagens och morgondagens samhälle behöver vi utveckla deras digitala kompetens och med digital kompetens menas att eleverna ska få:

 • kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och producera digitalt
 • färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster
 • förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i samhället med dess möjligheter och risker
 • motivation att delta i utvecklingen

 

Detta är inte bara något som Sverige satsar på utan är en av EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande sedan 2006. För att ytterligare förstärka vikten av digital kompetens har nu Skolverket skrivit in förändringar både i läroplanens första delar och i kursplanerna för många olika ämnen.

Lista över förändringar i kursplan.De största förändringarna i Lgr 11 har skett i matematik och teknik, där exempelvis programmering skrivits in som en egen punkt under algebra i alla årskurser, samt under problemlösning för år 7-9.

 

 

 

 

Precis som de flesta såg jag därför med spänning fram emot skolverkets klargörande konferens om de förändringar som skrivits in i Lgr 11 angående digitalisering och programmering inom matematik och teknik.

Vad innebär de? Vad menar man från Skolverket med de olika formuleringarna? Har vi tänkt ”rätt” när vi suttit i kollegiet och diskuterat?

Det var en givande och intressant konferens som gav svar på många frågor. Skolverket tydliggjorde och visade exempel, de visade även på mycket stöd som man som lärare kommer att kunna ta del av i lärportalen. I lärportalen finns nu olika moduler för olika ämnen/områden inom skolans värld, bland annat finns en modul som heter ”matematikundervisning med digitala verktyg”  (1-3, 4-6, 7-9 samt gymnasiet ). Där finns tips på hur man kan jobba med digitala verktyg på olika sätt uppbyggt på 8 olika delar.

 • Som fortsättning på dessa moduler håller det nu på att produceras en ”matematikundervisning med digitala verktyg 2”, som är uppbyggd på samma sätt men med fyra delar istället för åtta och då handlar om programmering: om programmering, att programmera, programmering med matematik samt programmering i matematik. Även denna modul kommer vara uppdelad i de olika stadierna.
 • Algebra och geometri-modulerna kommer att revideras.
 • Det kommer finnas en aktivitetsbank med övningar som man kan genomföra i sina klasser.
 • Det kommer finnas filmer och aktiviteter anpassade för de olika åldrarna.
 • Man kommer inte bli någon expert på programmering men det kommer finnas länkar till utbildningar om man vill fördjupa sin kunskap i programmering.
 • Matematikexperter som bland annat har skrivit texterna som finns att läsa kommer finnas tillgängliga för frågor och funderingar online.
 • Skolverket kommer även anordna fler konferenser då det varit en strykande åtgång på de platser som erbjudits hitintills på genomförda konferenser.
 • 8 olika lärosäten kommer vecka 44 ut med kurser i ”programmering för lärare”.

Alla dessa åtgärder arbetas det febrilt med, framförallt på NCM och kontaktperson där är Ulrika Dahlberg. Det känns bra att skolverket har förberett på bästa sätt för att kunna stötta lärare i dessa förändringar. Om man vill ha ett mer personligt möte och stöttning IRL så finns även vi på PI tillgängliga, gör en beställning så kommer vi ut och hjälper till.

Dagen fortsatte med en inspirerande föreläsning om programmeringens historia där namn som Ada Lovelace och Charles Babbage kom upp (de första programmerarna). Vi fick träffa Marie Gustafsson som driver Geekgirlmini som är mötesplats för teknik och programmeringsintresserade tjejer i mellanstadiet.

Tydligt för mig under den här dagen var att programmering handlar om problemlösning: Skärmbild med citat om att programmera.

att prova, misslyckas, prova igen, misslyckas och fortsätta tills man lyckas samt vikten av att vara tydlig i sina instruktioner (titta gärna på den här filmen som visar hur viktigt detta är).

 

 

 

Jag tar även med mig vikten av att vi ger våra elever den här kunskapen utifrån flera olika perspektiv:

 • Allmänbildning, många länder har redan infört programmering som ett eget ämne i skolan.
 • Demokrati och medborgarskap, i en värld som blir alltmer digital måste våra elever kunna grunderna för att vara delaktiga i samhället.
 • Mångfald och inkludering, i en digital värld där ett program styr vilka inlägg som kommer upp i ditt flöde finns en risk att dina åsikter bara förstärks och aldrig blir ifrågasatta. Därför behöver vi skapa en förståelse för de mekanismer som styr våra sociala medier.
 • Framtidens arbetsmarknad kommer kräva en god kunskap i digitala verktyg.

Citat om sociala medier.   Presentation med lista över digitala medborgare.      Presentation med lista över digital kompetens.

Text: Anna Moberg