Skriv som blixten

Tangentbord.

Träna alfabetet en gång till – bästa sättet att befästa fonem – grafem!

I en tid då man kan skriva med sin röst är det väl inte lika supersjälvklart som tidigare att det lönar sig att bli riktigt snabb på att skriva på ett tangentbord, men än så länge finns de där och är många gånger mer praktiska att skriva på än att sitta och prata för sig själv. Alltså är det väl värt tiden att låta barn träna på rätt fingersättning från början. Detta kan man göra på många sätt och här kommer (på begäran :)) några förslag.

Berätta för eleverna att det kan ta några veckor att lära sig, men sedan kommer de att ha nytta av rätt fingersättning resten av livet. Visa vad rätt fingersättning är – att pekfingrarna ska vila på F och J, där det finns små upphöjningar så att fingrarna lätt ska ”hitta hem”. De andra fingrarna faller automatiskt på platserna vid sidan om och nu börjar arbetet med att lära fingrarna hitta rätt bokstäver.

En bra idé kan vara att använda en talsyntes som läser upp bokstaven man just tryckt ner. Som t.ex. IntoWords eller CD-ord. Detta är ju många som arbetar med ASL bekanta med och det nya nu blir att INTE TITTA på tangenterna. Vill man kan man lägga en bit tyg över så att man inte ser. Då kommer hjärnan snabbt att skapa responserna mellan tryckning och bokstavsljud.

Vill man använda något verktyg som gör det roligare eller lättare för eleverna kan man använda Kunskapsstjärnan eller Elevspel.

Klättrande apan är ett stressande spel med hysterisk musik (ljud) som man kan låta elever som kommit långt få prova. Detta spel är på engelska.

Vill man öva några bokstäver i taget kan man testa denna sida. Här får man även direkt se sin egen tid om man är tävlingsinriktad.

Det fanns för länge sedan en kurs som innehöll övningar tillsammans med lugn musik som påstods påskynda inlärningen. Jag vill låta det vara osagt om detta var vetenskapligt belagt. Men trevligt var det…

Lycka till!