Skriva om grodor

Teckningar och texter av och om grodor.

Vi har nu arbetat med grodor i några veckor. Vi har lärt oss massor genom att lyssna till högläsning och titta på bilder och film. Vi har samtalat om grodor i par och i grupp och vi har tränat på att berätta för varandra om grodor i naturen. Vi har också vid ett tillfälle tillsammans skrivit om grodor, till olika bilder.Vi skriver faktatext står på tavla.

 Idag skulle vi prova på att skriva en gemensam faktatext om grodor. Film spelas på dator.

För att friska upp våra kunskaper tittade vi på en kort film om grodans livscykel.

Barngrupp sitter på golvet.

Sedan fick alla under en kort stund samla sina tankar om grodor. Stor koncentration som synes.

Barn sitter på golvet.

Efter tankestunden arbetade vi i par och berättade för varandra allt vi visste om grodor. Det var en fröjd att höra att allt surr verkligen handlade om grodor och deras fantastiska liv. Det var dessutom inte alldeles enkelt att få stopp på grodpratet.

Ord associerade med groda på tavla.

Till sist satte vi oss tillrätta för att lyssna på varandra. Alla fick säga en mening om grodor. Vi enades om vilket det viktigaste ordet i meningen var. I meningen ”Grodor lägger ägg.” var det viktigaste ordet ägg. Att hitta det viktigaste ordet (nyckelordet) klarade knopparna galant.

Faktatext om grodor.

Vi valde gemensamt ut tre viktiga ord från vår grodordslista. Om varje ord formulerade vi en mening. De tre meningarna utgjorde sedan vår första faktatext om grodor.

Faktatext om grodor.

I ett annat klassrum blev texten så här.

Ettorna var mycket intresserade och uthålliga. Nu var det dags att öva en annan förmåga.

Lärare tecknar en groda på tavla.

Vi skulle rita grodor. Vi har alla (barn och vuxna) blivit förtjusta i detta sätt att arbeta med teckning. Vi kallar det lärarledd ritning. Vi har inte provat det förrän vi började här på skolan i höstas. Vi märkte att vi behövde hitta ett sätt att höja självförtroendet hos barnen kring att rita. Den största fördelen är att alla lyckas. Det gäller även när vi ritar komplicerade saker som grodor och drakar. Hemligheten är att vi drar ett streck i taget. Fröken före, barnen efter. Då känns det inte oöverstigligt utan rimligt att klara av. Alla blir nöjda och arbetena blir fina.

Tecknad groda.

Fortfarande säger många ”Jag kan inte!” när vi visar vad som ska ritas men denna oro lugnar sig strax när vi sätter igång och barnen märker att det går bra. Det rekommenderas varmt till alla pedagoger!

Elever sitter på golvet och ritar.

Vi kan rita grodor!
Elev ritar groda.

Sedan var det dags för färgläggning.

Elev ritar groda.

Det är också något vi tränar.

Elev sitter vid sin bänk och ritar.

Noga, innanför linjerna, jämn färg, stark färg.

Tecknad groda.

Endast bakgrund som saknas.

Barn klipper i papper.

Och så skulle text och bild monteras.

Teckningar och texter av och om grodor.

Härliga arbeten!

Teckningar av grodor hänger i fönster.

Så mycket vi tränade på ett enda morgonpass! Alla gick mycket nöjda på rast.