Spelar roll! sa Virvel

Tre dockor står framför en bild av en lekplats.
Virvel och vännerna. Foto: Johanna Axerup
En grå februarimorgon cyklar jag iväg till Fridhemsskolan för att träffa bibliotekarie Åsa Gyllin och få ta del av skolans Skapande skola-aktiviteter.

Fridhemsskolan har tagit ett helhetsgrepp kring sitt värdegrundsarbete. En värdegrundsgrupp bestående av skolbibliotekarie, kurator och lärare från olika arbetslag skapar tillsammans innehåll till lektioner och driver arbetet på skolan utifrån ett gemensamt årshjul. Man har konstaterat att det är viktigt att börja med de vuxna, hur ska vi annars kunna vara bra förebilder? säger Åsa.

Förutom att satsa på personalens egen fördjupning har de kopplat årets skapande skola-aktiviteter till värdegrundsarbetet, med fokus på några av diskrimineringsgrunderna. Under läsåret har eleverna redan hunnit ha författarbesök med Kaj Hagstedt, lyssnat på Dragqueen Stories och sett koffert-teater med Johanna Axerup, berättar Åsa.

När jag får glädjen att vara med så ska elever i F-klass få sitt andra besök av Johanna. När hon tar fram sin väska är igenkänningen stor och alla vill veta om hon även har med sin busiga gosedjursuggla. Ugglan hade en ganska framträdande roll sist Johanna besökte dem och lockade till många skratt när den störde berättandet om Molly och Vilda.

Idag är det föreställningen Spelar roll! sa Virvel som eleverna får ta del av. Den bygger på boken med samma namn av Carina Wilke och vi får följa Virvel som upptäcker samhällets normer kring kön och genus. Får tjejer och killar leka med vad de vill och spelar det någon roll hur du klär dig? I slutet av berättelsen frågar sig Virvels vänner om hen är kille eller tjej men Virvel säger bara att det är hens hemlighet och att det inte ska styra vilka kläder och vänner en får ha eller vilka lekar en får leka.

En gosedjurs-uggla som sitter på en brun kant med en ljusgul tegelvägg i bakgrunden.
Ugglan. Foto: Johanna Axerup

Nu hörs det ett ljud från Johannas ryggsäck och vem är det som dyker upp om inte lilla ugglan. Alla barnen vinkar förtjust, men varför är ugglan tjurig? Jo ugglan har ju inte hört berättelsen, så nu måste barnen hjälpas åt att berätta vad som hände Virvel och hens kompisar.

Efter hand som barnen återberättar för ugglan frågar Johanna hur de tror att Virvel tänkte eller kände i olika situationer. Det blir många kloka tankar och kommentarer från eleverna och trots deras unga ålder märker jag att de reflekterar över strukturella samhällsfenomen som till exempel att kläder är markörer för både status, kön och identitet. Men också att kläder kan betyda olika i olika kulturer och olika tider. En historieintresserad elev berättar för klasskompisarna att i Skottland är det minsann män som bär kjol och visar på sin rutiga flanellskjorta vilket mönster kjolarna har också. En annan elev berättar att Tone Sekelius som är med i melodifestivalen föddes som pojke men känner sig som en flicka och därför klär hon sig som det. Inspirerade av teatern och Johannas följdfrågor lyfter eleverna tillsammans in en massa kunskap i samtalet som berör flera av diskrimineringsgrunderna.

Och det faktum att Virvel inte vill definiera sig som varken det ena eller det andra tycker eleverna inte spelar någon roll.  Det bestämmer ju Virvel och ingen annan!