Språk- och kunskapsutvecklande arbete utifrån cirkelmodellen med IKT som stöd!

En utmaning i arbetet med nyanlända elever kan vara ämnesundervisningen. Språkforskningen visar ett det tar 5-10 år för en andraspråksinlärare att tillägna sig den nivå som ger behållning av en typisk lärobok i So/No på svenska, och så länge kan vi ju inte vänta! Hur gör vi då för att tidigt jobba t.e.x med biologi och gärna ämnesövergripande tillsammans med svenska som andraspråk? Med kognitivt utmanande uppgifter som lockar till tänkande, cirkelmodellen, Google översätt-appen, Google Classroom, och självklart samarbete med studiehandledarna är vi en bit på väg!

Cirkelmodellen är en stöttande arbetsmodell där man efter att ha byggt upp förförståelse gör gemensamma aktiviteter för att till sist låta eleven försöka på egen hand. Om vi nu tänker oss att temat är hälsa i ämnet biologi, arbetsmodellen är cirkeln och målet är att skriva en faktatext så börjar vi  här med  fas 1. Hur kan vi väcka nyfikenhet, intresse och ta vara på elevernas förförståelse inom området? I denna fas kan vi vara kreativa och använda  våra lärarknep för att inspirera och komma igång!  Kanske inleder du med ”mina ord dina ord” utifrån ordet ”hälsa”?

Cirkel med fyra delar markerade.
Cirkelmodellen är en stöttande arbetsmodell. Man kan lägga mycket eller lite fokus på genrepedagogiken. Att jobba med förförståelse, gemensamma aktiviteter på vägen mot eget arbete är givande oavsett (Bild från Anna Kaya).

I fas två lär vi känna vald genre och får förebilder för att senare kunna återanvända typiska språkliga drag och struktur. Sätt att komma nära texttypen är att laborera med  språkutvecklande övningar vilka lätt går att nivåanpassa, t.e.x dictogloss, sönderklippta stycken och  meningar och pardiktamen med luckor. Eller varför inte jämföra två olika texttyper i ett venn-diagram? Det hjälper eleven att få bli säker på vad som krävs i arbetet med vald texttyp.

Skillnad mellan fakta och saga visas genom olika typer av text på skärm.
Huyla Basaran påvisar på ett ypperligt sätt skillnad mellan faktatext och saga i sin blogg.

I fas tre skriver vi gemensamt  genom att ge inledningsmeningar, genretypiska drag och ord som vi hittat och samlat i de andra två faserna. Skriv gärna gemensamt på tavlan eller dela ett dokument i Google Drive eller i Classroom. Hur  vi inleder och avslutar varierar, men tydlig modellering och exempelmeningar stöttar alltid eleven.

I fas fyra till slut ska eleven vara varm i kläderna kring vad uppgiften kräver och börja skriva texttypen individuellt. Även här kan texten på ett lekfullt sätt och utan för höga krav på omfång eller korrekthet få växa fram. OM nu ämneslärare och sva-lärare har delat arbetsupplägg, syfte och mål med elever och studiehandledare i Classroom  kan studiehandledaren stötta upp i slutfaserna. Dessutom är man bara ett klick bort från att få hela uppgiften översatt. Att översätta kan vara en del av förförståelsen och stöttningen. Volià!

Text med instruktioner och mål om temaarbetet.
Översättningen är bara ett klick bort….!

 

Text med instruktioner och mål om temaarbetet på arabiska.

När du väljer temat ”hälsa” kan du säkert i någon fas ha användning av det bonuskapitel om hälsa som Tiija Ojala bjuder på på ur Förstå språket i So/No för Nyanlända.

  • Det finns en mängd bloggar om språkutvecklande arbete utifrån genrepedagogik och cirkelmodellen som stöttar alla elever. –Här är en, och här är en film om cirkelmodellen av Anna Kaya. Här och här är inlägg från Malmöbloggar. Hur gör du?

Text: Johanna Söderlund