Språket bär kunskapen – om språkliga mål!

Vårterminens första språknätverk hade språkliga mål som fokus.

Det ställs språkliga krav i alla skolans ämnen i alla skolår. Alla lärare är inte språklärare men alla lärare har ansvar för att utveckla elevernas språk. Lgr 11 är tydlig i formuleringarna kring detta. Språket bär kunskapen och följaktligen måste vi arbeta med båda delarna. De hänger ihop! När vi formulerar ämnesspecifika mål anger vi även hur eleverna ska visa att de har nått dem och för att visa kunskaperna måste de använda språket på något sätt. Detta innebär att varje arbetsområde måste innehålla möjligheter att träna de förmågor som krävs för att kunna visa måluppyllelsen. Om målet t.ex. är att kunna resonera om hållbar utveckling måste undervisningen innehålla moment som tränar resonemang på olika sätt. Ämnesspecifika ord och begrepp är självklara att förklara, men även textstrukturer och ämnesneutrala ord som krävs för ett resonemang behöver tydliggöras och tränas på olika sätt.

Som lärare och ansvarig för språkutvecklingen i ett ämne blir det viktigt att vara medveten om vad som utmärker just detta ämnes språk. Ämneslärare och svensk/sva-lärare behöver samarbeta kring detta. De är specialister inom olika områden och  deras olika kompetenser behövs för att planeringen ska bli hel och för att eleverna får förutsättningarna att delta i undervisningen och nå målen i varje ämne. Att skriva en pedagogisk planering och tydliggöra den för eleverna är ett måste.  För att planeringen ska bli fullständig måste den innehålla de språkliga målen och hur vi ska arbeta i varje ämne för att nå dem.

Hur kommer man då igång med att skriva språkliga mål? Anna Kaya visar enkelt i dessa filmer ett tillvägagångssätt och ger också en del hjälp med mallar.

Text: Cristina Nordman

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.