Studiebesök Knutbyskolan

Olika tidsord sitter på vägg.

Knutbyskolan ligger i Rinkeby, Stockholm. Skolan är en F-6 skola och har ca 300 elever, alla med annat modersmål än svenska. På Knutby skolan arbetar man renodlat med genrepedagogik, och därför gjorde vi ett studiebesök där i februari, för att få inspiration, tips och ideér.

Vi fick möjlighet att besöka fem olika klasser, och se hur deras lektioner med genrepedagogik kan se ut. Det var jättespännande och lärorikt! Bilderna nedan visar den visuella språkliga stöttning i form av planscher mm som eleverna hade runt omkring sig i klassrummen.

Olika tidsord sitter på vägg.Olika texttyper sitter på väggen.Tankekarta över processer.

 

 

 

 

Vad vi upptäckte under studiebesöket var att Knutbyskolans elever hade en god språkkänsla, de låg på en förhållandevis hög språklig nivå och använde sig av ett ”skolspråk”. De var fokuserade på skolarbetet och det var en trevlig stämning på lektionerna. Pedagogerna på Knutbyskolan menade att genrepedagogiken ger eleverna så god språklig stötting att dessa förmågor utvecklas.

Vi fick även vid detta studiebesök möjlighet till samtal med Britt Johansson, Knutbyskolans utbildningsledare.

Kvinna diskuterar.Britt har studerat genrepedagoik i Australien för John Polias och håller i utbildningar för pedagoger på Knutbyskolan, men gör även besök på andra skolor, för att föreläsa om genrepedagogik.

 

I nästa blogginlägg får ni följa hur långt vi på Kroksbäcksskolan kommit med genrepedagogik!