Susan Mehler – English Verbs – transform your teaching

Susan Mehler framför blommor på en balkong.
Börja konversera på engelska på 45 minuter? Är det möjligt?

Svaret är: ”JA!” Med fokus på verb, ordklasser och enkla ordföljdsregler kommer vi i denna workshop att lära oss hur vi kan hjälpa barn till enkel konversation inom en timme. När våra barn kommer på hur duktiga de är, får de omedelbar motivation att lära sig ännu mer.

Vi kommer att ha en snabb grammatisk genomgång och använda oss av lek och bilder för att lära oss hur vi kan ge undervisning i engelska en ”kick”. Vår workshop kommer att använda mycket engelska och riktar sig till de som undervisar engelska till elever i yngre åldrar.

Workshopen på Pedagog Malmö Live! undervisas av Susan Mehler, som har varit adjunkt på både Karlstad och Örebro Universitet, och nu undervisar i engelska som modersmål i Malmö Stad.