TAKK till Skanör Falsterbo Montessoriskola!

Tecknad gubbe tecknar tack.

När Skanör Falsterbo montessoriskola får ett barn till förskolan som kommunicerar med hjälp av TAKK nöjer de sig inte, som tyvärr är allt för vanligt, med att utbilda den eller de pedagoger som arbetar mest med barnet, i TAKK, det vill säga tecken som stöd. De utbildar i stället all personal på både förskolan och lågstadiet.

När en elev har behov av en annorlunda kommunikation så kan man välja att se det som något besvärligt som ska lösas med så små ansträngningar som möjligt.

Eller så väljer man att se det som en möjlighet till utveckling. Möjlighet för barnet som får helt andra förutsättningar både till lärande, utveckling och delaktighet. Där barnet får ett språk som dessutom kan delas med andra. Precis som ett språk ska göras.

Möjlighet för barnets kompisar som kan kommunicera med barnet och därigenom få en vän som kan berika dem och ändå vara annorlunda i sitt sätt att kommunicera.

Sofia Henderup Larsson.Och som Sofia Henderup Larsson, rektor på skolan säger, ”ALLA barn gynnas av att pedagogerna förstärker sitt talade språk med tecken. Alla barn ska lära sig att kommunicera…det kan underlättas av TAKK”.

Så självklart egentligen. Att se möjligheter och där inkludering då blir naturlig och något som gagnar alla. Alla barnen och all personal.

Ring bildad av barns fötter som sträcks in i mitten.När jag går in på skolans hemsida ser jag att de uppmärksammar internationella Downsyndromdagen. Alla har två olika sorters strumpor på sig för att belysa att vi alla är olika och lika värdefulla. De lär sig mer om Down syndrom.

Och jag tänker än en gång, så enkelt, så självklart och så vackert. Låt oss bli inspirerade till att se möjligheter och hur det kan berika oss när vi är olika och lika på en och samma gång.

Jag vill gärna höra mer om andra skolor där ni alla lär er TAKK om en elev behöver det. Eller skola där ni ser vinsterna med bildstöd eller tydliggörande pedagogik eller lågaffektivt bemötande. Vad som helst som egentligen är till för få elever men där ni ser hur det gagnar alla.

Tecknad gubbe tecknar tack.Och till Skanör Falsterbo montessoriskola säger jag Tack! Jag blir inspirerad och glad! Bra jobbat!

Text: Linda Grann