Tips 3 – Miljön på skolan

Hängstol i träd.

Kunskap som krävs av professionella som möter barn med autism i skolan gagnar alla. Kunskap som ger pedagogen olika pedagogiska verktyg och ett förhållningssätt som bygger på att vi som vuxna måste ta ansvar för att hitta lösningar. Autismspecifik kunskap är därför en vinst för alla professionella oavsett vilka barn man möter.

 

Under nio dagar ger jag nio, förhoppningsvis handfasta konkreta tips. Nio tips till alla pedagoger,oavsett vilka barn du undervisar.

 

3.   Miljön på skolan

Hängstol i träd.

Se över situationen i matsalen, i kapprum, på skolgården.

Inget barn som har svårt att klara en fri, ostrukturerad rast ska behöva straffas för det eller få hjälp först efter en diagnos har ställts.

Ingen elev som inte klarar att sortera och klara av alla intryck på en skolgård eller i en matsal ska behöva straffas för det eller få hjälp först vid en diagnos.

Det är behoven som ska styra, även när det gäller miljön på skolan. Se barnen som upplever ett kaos och stor stress utanför klassrummet om det så är på skolgården, i matsalen, i kapprummet, i korridorerna. Brainstorma tillsammans med både personal och elever hur ni kan skapa en tydligare struktur och lugnare miljö på hela skolan. När vi tar vårt ansvar som professionella på allvar och ser hur många förändringar som är möjliga så ökar chansen till vår egen kreativitet.

 

Flicka spelar på piano.Se till att varje rastvakt är aktiv, ha som policy att inga rastvakter står och pratar med varandra under rasten utan ha alltid tillgänglig hjälp för alla de som behöver mer struktur och hjälp under rast. Se barns behov av olika ”rum” på skolgården och ni hittar möjligheter. Dela med er av era lösningar till andra så vi inte behöver uppfinna hjulet om och om igen.

 

 

Ta den  nya lagen om tillgänglighet på allvar och tänk att skolgården ska vara tillgänglig även för den som behöver fylla på energi genom en tystare, grönare och lugnare plats. Vad kan vi då skapa?

Bäck rinner genom stenar.

Text: Linda Grann