Tips 9 – Utvärdering, reflektion och eget lärande

Kunskap som krävs av professionella som möter barn med autism i skolan gagnar alla. Kunskap som ger pedagogen olika pedagogiska verktyg och ett förhållningssätt som bygger på att vi som vuxna måste ta ansvar för att hitta lösningar. Autismspecifik kunskap är därför en vinst för alla professionella oavsett vilka barn man möter.

 

Under nio dagar ger jag nio, förhoppningsvis handfasta konkreta tips. Nio tips till alla pedagoger,oavsett vilka barn du undervisar.

9. Utvärdering, reflektion och eget lärande

 

Slutligen, vi måste ständigt utvärdera vårt arbete. Egen reflektion och helst tillsammans och gärna i handledning.

Vilka val gjorde jag som pedagog i den givna situationen?

Vad bidrog till att jag gjorde de valen? Vilka konskekvenser fick mitt handlande? Positivt, negativt?

Vilket lärande kan jag göra för framtiden? Vad behöver jag lära mig mer om? Om eleven? Om mig själv? Om andra förhållningssätt, om andra strategier, om specifika svårigheter, pedagogik?

Än en gång, nyfikenhet och en egen hunger efter ständigt ökat lärande gagnar eleven och utvecklar samtidigt oss själva både som pedagoger och människor. Och det är väl ganska häftigt i sig?

Text: Linda Grann