Vad är en faktatext?

Tankekarta om månen.

Som slutprodukt i vårt Rymdentema ska alla barn skriva en egen faktatext. För att få förebilder ville vi ta reda på hur faktatexter är uppbyggda.

Uppslagen faktabok om solen.

Teckning av solsystem.

Fakta om solen.

Vi har därför studerat tre olika faktatexter om solen – fas 2 i Cirkelmodellen. Vi har pratat om texttypens syfte och tittat på struktur och utformning.

Text om vad är en faktatext står på tavla.

Detta arbete resulterade i ett dokument om texttypen. Checklistan blir ett stöd för det egna skrivandet, nästa vecka. Text om vad är en faktatext.

Alla barn fick en minikopia av checklistan…

Text om vad är en faktatext.

…som de klistrade in i sina fina Rymdenböcker.

Färglagda bokstäver där det står Rymden.I veckan som gick var det dags för gemensamt skrivande – fas 3 i Cirkelmodellen. För att förbereda oss ytterligare skapade vi en tankekarta. Vi pratade om hur vi kunde kategorisera vår fakta i tankekartan och hur det sedan skulle hjälpa oss vid styckeindelningen då vi skriver.

Mål uppskrivet på tavla.

Först gjorde vi en gemensam…

Tankekarta om månen.

…sen fick barnen göra en i par.

Händer ritar månen med blyerts.

Det klarade de fint.

Tankekarta om månen.

Fröken satte sig på golvet med datorn i knäet. Barnen satt runt omkring. Alla par fick säga någon fakta från sin tankekarta.

Pedagog sitter på golvet tillsammans med sina elever.

Tillsammans skapade vi en faktatext om månen.

Text om månen.

Våra 8-åringar kan massor och är nu väl förberedda. Efter sportlovet skriver de faktatexter på egen hand, men inte om månen…

Text: Katharina Olofsson

Bild: Katharina Olofsson och Anna Duncanson