Vad är väl ett lärarmingel på Kretseum…?

Lärarmingel i mässhall.
Lärarmingel på Kretseum

Hej Amanda! Du är pedagog på Kretseum och ordnar en mingelkväll för lärare (årskurs 4-9) torsdagen den 22 november kl. 16:30-18:30.

Vad är Kretseum för något?

Kretseum är VA SYDs pedagogiska verksamhet. Vi tar emot skolbesök på vårt kunskapscentrum vid Hyllie vattentorn och på våra avloppsreningsverk. Gemensamt för skolbesöken är att visa vattnets urbana kretslopp, vår egen roll i kretsloppet och hur det påverkar vår miljö lokalt och global.

Kunskap om hur staden fungerar och vilka utmaningar vi har med dricks-, avlopps- och dagvatten samt avfallshantering är nödvändigt för att utveckla och säkra vattenkvalité och skapa ett mer hållbart samhälle.

Förhoppningen är, förutom att de får med sig insikter och kunskap, att några börjar arbeta i branschen och kanske är med löser några av våra miljöutmaningar i framtiden.

 

Vad är ett ”lärarmingel”?

Vi bjuder in lärare för att under samma mingel få ta del av tre viktiga studiebesöksverksamheter i Malmö:

Sysav, Marint kunskapscenter och Kretseum.

Vi är alla värdar och har det gemensamma intresset att uppmärksamma våra besökare på hur staden fungerar och hur våra miljöutmaningar enbart kan lösas med kunskap och engagemang.

 

Finns det platser kvar?

Ja, än så länge men det är först till kvarn som gäller.

 

Läs mer om minglet här!