Vad innebär det när vi säger att ”ta plats”?

Fem kvinnor på scen.
Det komplexa Genuspusslets nätverk kliver in och ut i komplexiteten och reflekterar tillsammans kring begreppet "att ta plats”.

Vi – som leder nätverket av genuspiloter från gymnasieskolorna – har skapat ett koncept kring temat ”att ta plats” som genomfördes för första gången igår på Pedagogisk Inspiration Malmö. Vi såg den underbara och mycket tänkvärda pjäsen ”Och ingen ska få säga till den som är där inne i sitt egna rum att den är ful” av teatergruppen ”Hålet”.

Person ligger på golvet och fyra personer står ovan.

Konceptet handlar om att göra detta tema så levande och reflekterande som möjligt, och att låta deltagarnas erfarenheter vara i centrum. Vi introducerade temat ”Att ta plats” genom reflektionsövningen ”stolorna talar om” (inspirerade av dramapedagogen, handledaren och författaren Katrin Byreus).

Varje lärare fick sitt ”reflektionsmanus” som de fyllde med stödord eller meningar baserade på en kort reflektion kring två frågeställningar:

När tar eller tog du plats på det privata planet?

När tar eller tog du plats i din lärarroll och som genuspilot?

Efter reflektionsstunden valde två deltagare var sin stol och inledde ett samtal. I denna dialog, präglad av nyfikenhet och intresse för varandras tankar och erfarenheter, presenterade alla genuspiloterna sina reflektioner. Gruppen fick också möjlighet att komma in och ställa en fråga. Efter varje dialog gick alltså nya deltagarna med sina berättelser.

Lärarna/genuspiloterna lyfte fram sina innehållsrika erfarenheter kopplade till begreppen makt, härskartekniker, makt över sin egen pedagogiska praktik, kollegialt lärande, överordning, underordning, självkänsla, delaktighet, inflytande och tyst kunskap.

 

Vad innebär det när vi säger att ta plats? Och går det att ta plats på olika sätt? Genom tystnad och precis så mycket som en själv vill? Teatergruppen ”Hålet” har byggt sin föreställning kring deras egna erfarenheter.

Vi har alla fått höra under vår skolgång att vi måste ta mer plats, eller mindre, vilket har lämnat en med en känsla av att en gör något fel. Vi tycker det är viktigt att prata om det här, och att bredda sätt en kan ta plats på. Vi menar att skolan och lärare har en otroligt viktigt roll i det här och en dialog kring detta tror vi skulle gynna alla.”

Fyra kvinnor på scen.

(Teatergruppen Hålet, 2016-04-29)

Efter föreställningen inbjöds lärarna/genuspiloterna till ett samtal med teatergruppen. Det framkom en tydlig överensstämmelse mellan lärarnas/genuspiloternas egna berättelser och teaterns innehåll.

Modellen vi använde (reflektionsövning +föreställning+ samtal mellan teatergruppen och genuspiloterna) fungerade väldigt väl och uppskattades mycket av genuspiloterna

Vi menar att teater i kombination med reflektionsövningar kring deltagarnas egna erfarenheter är en väl fungerade metod. Vi i Det komplexa genuspusslet använder på det sättet kunskap-i-reflektion, och reflektion över reflektion-i-praktiken kopplat till Schön och Deweys reflektionsteorier.

Text: Elizabeth Florez och Karin Jannert-Romée
Foto: Anna Gustafson & Caroline Ulvsand