Vågar du gå utanför ramen?

Omslag till inspirationshäfte.

Uppdraget för oss genuspiloter, att fortbilda resterande personal på Bellevue Gymnasium, är i full gång. Som beskrivet i tidigare blogg började vi med en halv studiedag för all personal, där även Elizabeth Florez, en av vår handledare, medverkade. Där tog vi upp de centrala begreppen för utbildningen ”Det komplexa genuspusslet” och genom några praktiska värderingsövningar fick vi chansen att diskutera människors olika förutsättningar och hur de bemöts i vårt samhälle. Personalen fick ett kompendium med övningar där de skulle välja ut något att göra tillsammans med eleverna, vilket föll ut relativt väl.Omslag till inspirationshäfte.

Den andra läxan som vi genuspiloter gav våra arbetskamrater var en övning i normkritiskt tänkande. Uppgiften gick ut på att alla vid något tillfälle, antingen på jobbet eller i sitt privatliv, skulle göra något som gick utanför ramen av det som kändes normativt för var och en. Detta skulle sedan utvärderas och lämnas in till genuspiloterna. De cirka 60% som utförde läxan tyckte att det var lärorikt och roligt. Några exempel på normbrytande handlingar var målade naglar, på och av med smink, brett särade ben vid sittande position, ärliga svara på frågan ”hur mår du” m.m. En del i personalen valde att genom denna övning påvisa en ungdomskultur som kan kännas normbrytande för oss vuxna, exempelvis att gå med ytterkläder och mössa inomhus en hel arbetsdag eller att lyssna på musik i hörlurar under lektionstid.

Nästa utbildningstillfälle som vi genuspiloter arrangerade för våra arbetskamrater var en föreläsning med Tomas Brage, professor i fysik, med titeln ”Se människan – en utbildning i diskrimineringsskydd”. De ämnen som han på ett ytterst lättbegripligt sätt tog upp var härskartekniker, diskrimineringsgrunderna utifrån lagstiftningen och statistik baserad på diskrimineringsanmälningar. Denna statistik fick vi tycka till om genom mentormeterknappar. Exempelvis fick vi genom mentormeterknapparna gissa vilken av diskrimineringsgrunderna som var vanligast tillämpade vid anmälningar, där personalens svar kom upp snabbt på tavlan samt det rätta svaret därefter, vilket ledde till direkta och intressanta diskussioner. Metoden var väldigt interaktiv och uppskattades varmt hos personalen. Utöver detta fick vi i grupp diskutera fall som byggde på verkliga händelser på Lunds universitet som hade anmälts till DO. Föreläsningen mottogs i det stora hela väldigt väl hos personalen och efteråt kändes det som att Bellevue Gymnasium bubblade med funderingar och diskussioner i små grupperingar lite här och var, med såväl entusiasm som skepsis. Inte bara tack vare Tomas Brages besök utan generellt sedan vi genuspiloter startade våra motorer på skolan har samtalen kring genus, normer, diskriminering m.m. gått varma i bygget.

Det som vi nu har på agendan är att tillsammans skapa våra egna diskrimineringsfall, som ligger närmare vår verksamhet som skola, för att sedan kunna diskutera dessa på samma sätt. Personalen har fått i uppdrag att lämna in självupplevda fall där någon, antingen elev eller personal, har blivit utsatt för något som kan uppfattas som diskriminerande. Detta för att hålla igång en viktig diskussion som berör oss alla. Vi har givetvis påpekat att ett sådant fall bör avpersonifieras så att ingen behöver känner sig utpekad.StreckgubbarVi genuspiloter märker att det finns en generell vilja hos en stor del av personalen att jobba vidare med det komplexa genuspusslet inom såväl våra dagliga arbeten som på hemmaplan. Det bör dock även sägas att en del andra arbetskamrater påvisar stort motstånd, vilket vi mottar som en utmaning. Kunskap är makt och makt är motstånd som en viss fransk gubbe sa en gång i tiden.

Text: Frida Dahlström och Lida Safabakhsh,

Genuspiloter från Bellevue gymnasium

Bild och teckning:  Elizabeth Flórez