Våra fem sinnen

Fyra muggar med olika innehåll.

Bildstöd för lektionens innehåll.

Förra veckan djupdök vi i våra fem sinnen. Kunskapskravet var att kunna berätta om sinnena. Dessutom arbetar vi i cirkelmodellen med faktatexter. Det långsiktiga målet för hela Kroppen-temat är att kunna skriva faktatexter som innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.

Våra Symwriterkort visade vad som gällde för dagen.

Man håller upp handen framför munnen.

Vi började med synen. Vi tittade på ett filmklipp och tog sedan fram textboken PULS.

Text ur lärobok om synen.

Ingen lätt text. Fröken högläste och vi stannade vid svåra ord och uttryck som vi pratade om. Tillsammans gjorde vi en lista med stödord, textens viktigaste ord.

Text om syn.

Utifrån stödorden skapade vi en gemensam text om synen. Någon provade att skriva enskilt men det var lite svårt.

Teckning av öga och dess delar.

Till slut en bilduppgift med några expertord om ögat.

Tecknat stetoskop.

Nästa dag var det dags för örat. Vi såg ett kort filmklipp som satte igång våra tankar kring hörseln och örat.

Omslag till NO-boken.

Vi lägger ofta ned tid på att leta bra texter till våra teman. Hittar vi inte något som passar så skriver vi själva. I detta tema använder vi texter ur PULS NO-boken.

Lärobok om hörsel.

… som denna text till exempel. Vi läste tillsammans, pratade om svåra ord och uttryck och listade stödord på tavlan.

Text om hörseln.

Tillsammans skrev vi en text utifrån stödorden.

Text om hörseln.

Sedan fick eleverna i par eller enskilt skriva en egen text utifrån stödorden. Efter input från film, samtal och text, sedan gemensamt formulerad text och i vissa fall med stöd av kamrat kunde de flesta skriva en faktatext om hörseln. Någon skrev av den gemensamma texten och någon klistrade bara in gruppens gemensamma text och arbetade sedan med annat. Det gäller att hitta uppgifter som passar alla.

Vi gav läsläxa på tre olika nivåer. Några läste PULS-texten, andra läste vår gemensamma text och ytterligare andra fick småböcker.

Teckning med örats olika delar.

Fler expertord.

Tre teckningar med färgglada kroppar.

All dokumentation i Kroppen-boken.

Bildstöd för dagens lektion.

Nu hade turen kommit till smaken. Vi har inte varit så bra på att arbeta med namnen på skolämnena eftersom vi alltid arbetar med ett tema i NO/SO/SvA. Nu närmar sig fyran och det är klart att det är bra att veta vad ämnena heter.

Fyra muggar med olika innehåll.Smak alltså. Vi startade med att smaka på kaffe, socker, salt och citron. Roligt och engagerande. Vi lärde oss att smakerna kallas beskt, sött, salt och surt.
Text om smaksinnet.

Som vi skrev tidigare, när vi inte hitta en bra text skriver vi en själva. Samma procedur upprepades. Läsa, samtala…

Begrepp skrivna på tavla.

… och lista stödord.

Mål skrivna på papper.

Nu visste vi vad vi skulle göra. Arbetsgången var bekant. Någon skrev till och med upp målet på sin plats för att se det framför sig under arbetet.

Elev skriver om smaksinnet.Texterna började ta form. Detta visar sig så ofta, en lite knagglig och osäker start men när vi gör om samma moment flera (många!) gånger kommer säkerheten och med den kvalitén. Inte så konstigt egentligen men stödstrukturer och repetitioner är alldeles nödvändiga hos oss.
Bildstöd för lektionens innehåll.

Dags för luktsinnet.

Mål skrivna på tavla.

Mål.

Man håller upp handen framför munnen.

Input via film.

Text om luktsinnet ur lärobok.

Input via gemensam läsning + samtal.

Begrepp om NO skrivna på tavla.Stödord.
Två elever sitter och skriver.

Skriva i par.

Elev ligger på golv och skriver.

Skriva enskilt.

Elev skriver på papper.Skriva av den gemensamma texten.
Pedagog hjälper elev som sitter vid bord och skriver.

Skriva med stöd av modersmålslärare.

Elev skriver på uppfälld dator.

Skriva med datorn som ett hjälpmedel.

Text om luktsinne på papper.

Fina texter blev det tack vare förberedelser, stödstrukturer, repetitioner och anpassningar.

Text ur lärobok om luktsinne.Läsläxa.
Gul blyertspenna.

När vi kom till känsel valde vi att fokusera på att beskriva känslan muntligt och skriftligt.

”Pennan känns spetsig.”

Del av bokomslag till NO-boken.

”Boken känns glatt.”

Svart textilband.

”Nyckelbandet känns räfflat.”

Ludd.

”Pälsen känns mjuk och hårig.”

Bild på penna uppsatt på tavla.

Dokumentera i temaboken.

Bild på nalle uppsatt på tavla.Bokomslag till vems kompis.Sten uppsatt på tavla.Barn sitter på golvet och äter glass. Veckan avslutades med att skolledningen bjöd på glass. Rosengårdsskolan passerade skolinspektionens besök med ett alldeles grönt protokoll! Väl värt att fira! Glass och film – värdig avslutning på en lärorik vecka.

Text och bild: Anna Duncanson