Världsautismdagen är viktig även för oss i skolans värld

Massor av porträtt är uppsatta på vägg.

Världsautismdagen infaller varje år den 2 april. En dag som uppmärksammas världen runt med intentionen att öka medvenhet och förståelse för personer med autism. Dagen instiftades av FN:s generalförsamling i januari 2008.

”Låt oss tillsammans med personer med autism, deras familjer och deras företrädare bilda en gemenskap av röster för ökad medvetenhet och förståelse. Låt oss också se på oss själva och omvärdera våra egna och våra samhällens attityder så att vi kan göra oss av med de fördomar som ligger till grund för diskriminering av personer med funktionshinder. Låt oss förbinda oss till att skapa ett rättvist samhälle som bryr sig om och som kan ge sann värdighet och rättigheter åt alla.”


Ban Ki-moon
FN: s generalsekreterare

Massor av porträtt är uppsatta på vägg.Världsautismdagen firades i måndags 2 april 2012 på många ställen i världen och så även i Sverige. Här i Malmö firades dagen på Konserthuset där det var premiärutställning för Autism och Asperger föreningen i Skånes Wall of Fame, ett collage av vardagshjältar samt historiskt och internationellt kända personer. Autism och Aspergerföreningen vill med detta visa den bredd, kompetens och styrkor som finns bland personer med AST.

Mia Kårlycke.
Mia Kårlycke

Ett debattforum med Mia Kårlycke som debattledare tog upp den komplexa arbetsmarknadssituationen där delaktighet känns som det självklara men som tyvärr så ofta i stället handlar om utanförskap.

 

Hanna Danmo talar i mick.

 Dagen avslutades med stå upp komikern Hanna Danmo som bjöd på både sig själv och många skratt.

 

 

 

Världsautismdagen är en dag då så många världen över, om det så är personer med egen diagnos eller föräldrar och anhöriga, kämpar lite extra för att göra sina röster hörda. Som varje dag, varje år kämpar för att få en ökad medvetenhet, förståelse, kunskap, respekt och acceptans hos omgivningen men som denna dag också firar alla de unika individer som har autismspektrumtillstånd. I år valde Autism och Asperger föreningen i Skåne att lyfta fram styrkor och förmågor, att belysa att det hos varje individ med autismspektrumtillstånd finns en vardagshjälte som är precis lika mycket värd som resten av oss, som har precis lika mycket rätt att ha ett bra liv med delaktighet, sammanhang och meningsfullhet.

En ökad medvetenhet och förståelse är något som rör oss alla, inte minst inom skolans värld. Allt för många barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd går igenom en skoltid kantad av misslyckanden och psykisk ohälsa som till stor del beror på bristande kunskap och fördomar. Allt för många barn och ungdomar blir inte mötta som de unika individer de är med otaliga styrkor och förmågor men med svårigheter som måste tas på allvar. Allt för många barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd får bära skuld för en funktionsnedsättning i stället för att få de anpassningar, hjälpmedel och kompensationer de har rätt till.

Jag frågade en av representanterna för Solhagagruppen som var utställare hur det kom sig att just deras gymnasieskola hade ett så ovanligt gott rykte. Vi arbetar utifrån målet Ett gott liv – hela livet var en del av svaret jag fick.

 Och det är vad jag hoppas på att det kommande året ska innebära.

Foldrar står på display.Att vi alla som verkar inom skolans värld har det som mål oavsett om vi arbetar i en vanlig grundskoleklass, grupp för elever med autism, grundsärskola eller träningssärskola.  Att vi har ett livsperspektiv och ser det självklara i att även våra elever med autismspektrumtillstånd ska få leva ett gott liv – hela livet. Att vi ständigt söker mer kunskap för att öka vår förståelse, vår acceptans och respekt, att vi hela tiden arbetar för att synliggöra styrkorna och kompensera för svårigheterna, att vi ständigt ifrågasätter oss själva och vårt bemötande i stället för barnens.

Då har vi kommit en bit på väg – mot ett gott liv.

 

Red. Pedagog Malmö: Fem personer med Aspergers, bl.a. Hanna Danmo, medverkar i kortfilmsdokumentären Långt ifrån lagom – som finns som strömmande media via SELMA. De berättar lite om sina liv och mötet med andra människors förutfattade meningar.

Grundskola 4-6, Grundskola 7-9, Gymnasieskola, Vuxen

Strömmande media / VS2811

http://selma.pedc.se/record=b1216511~S20*swe

Text: Linda Grann