Växjö kommun – Årets bibliotek 2014

Eric Haraldsson och Rebecca Borg är skolbibliotekarier och samordnare i Växjö kommun, som blev Årets bibliotek 2014.
Foto: Anders Regnell

En alldeles unik och medveten satsning på skolbibliotek gjorde att det prestigefulla priset Årets bibliotek i år gick till Växjö kommun. Priset delades ut under bokmässan i Göteborg i torsdags förra veckan av DIK – akademikerfacket för kultur och kommunikation.

I juryns motivering kan man bland annat läsa följande:

”I Växjö kommun har fem skolbibliotek fått utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass. Det gör Växjö till en unik skolbibliotekskommun, och det motiverar också den unika händelsen att en hel kommun nominerats till Årets bibliotek.

Skolbibliotek som fungerar som nav i den digitala kunskapsskolan kräver engagerade bibliotekarier, lärare och skolledare. Dessutom krävs det en medveten satsning från kommunala politiker.

I en tid med sjunkande läskunnighet och ökade krav på digital kompetens är Växjös långsiktiga satsning på skolbibliotek ett föredöme för andra kommuner i landet.”

Inte nog med att Växjö fått utmärkelsen Årets bibliotek. En av deras skolor, Centrumskolan är en av tre nominerade till Årets skolbibliotek 2014. På Centrumskolan arbetar kanske landets bästa skolbibliotekarier: Rebecca Borg och Eric Haraldsson. De delar på en 50% samordningstjänst och vid sidan om samordningsuppdraget arbetar de som skolbibliotekarier på två skolor Växjö: Centrumskolan och Ringsbergskolan. Båda skolorna har utnämnts till att ha Skolbibliotek i världsklass.

I våras besökte vi från Pedagog Malmö Centrumskolan. Vi träffade då förutom bibliotekarierna Eric och Rebecca, även rektorn Ewa-Lotta Carlsson. För Ewa-Lotta råder det ingen tvekan om om varför man ska satsa på skolbiblioteksverksamheten.

– Lärarna har inte ensamrätten på framtidens skola, utan vi behöver ha in fler kompetenser. Jag kan inte tänka mig att jag skulle kunna ha skolverksamhet utan ett väl fungerade skolbibliotek.

Växjös långsiktiga och medvetna satsning på skolbibliotek är verkligen ett föredöme för andra kommuner i landet. Ewa-Lotta är klockren i sitt resonemang kring vikten av skolbibliotek och bibliotekariekompetensen. Rektorer, se och lär!

Stort grattis till Årets bibliotek 2014! Ett mycket välförtjänt pris.

Se tidigare filmer från Växjö:

Växjös skolbibliotek i världsklass – vad är tricket?

Konsten att vara en del av verksamheten

Konsten att ifrågasätta 

Läs mer om utmärkelsen Årets bibliotek.

Text: Karin Ahlstedt