Venn gör analys tydlig för eleverna

Venndiagram antecknat på whiteboard.

Vad skiljer texten om Zlatan från den om Yarden? Vilka likheter finns det? Under några timmar i onsdags diskuterade och prövade lärare i alla ämnen på Malmö latin språkutvecklande modeller och strategier.  Utifrån två texter på temat ”Arbete, klass och utanförskap”, hämtade från ”Impulser 3”, fick svensklärarna först enskilt, därefter i par och sedan gemensamt analysera två korta texter.

Vi blev förvånade över vad som går att få ut av en enda övning. Korta ord som berörde innehåll, språk, stil och begrepp lyftas fram spontant och kategoriserades därefter med hjälp av cirklarna.

Modellen går att utveckla hur långt som helst, menade lärarna och tillsammans kom vi fram till att i klassrummet måste texterna närläsas oftare. Bättre med färre texter och att gå på djupet än fler eller långa texter som blir ytligt bearbetande. Vi ska också bli bättre på att fånga upp de tankar och frågor  som eleverna väcker utifrån sina analyser av texter. Frågorna kan bli utgångspunkt för andra lektioner och andra läsningar.

Flera förslag till Venn-övningar fick vi dessutom. Vilka likheter och skillnader ser eleverna i två texter från skilda historiska epoker eller kulturer? Vilka stämningar, moraluppfattningar/teman och motiv utmärker de olika texterna.? Och hur skiljer olika texttyper åt?

Eva Bringeús