Vi läser och reser

Teckning av svanar.

Vi läser och reser står på blädderblock.

I vårt nya tema ska vi ut och läsa i världen. Vi ska resa till olika världsdelar och läsa när vi stannar. När vi är klara med temat kan vi berätta om vilka världsdelar som finns, jämföra deras storlek och beskriva var de ligger i förhållande till varandra. Vi kommer under resans gång att utforska en narrativ texttyp nämligen sagan.

Bilder projicerade på tavla.

Vi började med att resa till vårt grannland, nämligen Danmark. Där fann vi en härlig sagoberättare, HC Andersen. Vi lärde oss att han blev retad när han var liten.

Den första sagan vi arbetade med var ”Den fula ankungen”.

Elever sitter i grupp på golvet.

När vi högläste sagan om den fula ankungen var det lätt att hitta likheter med HC Andersens eget liv och samtalen blev långa och engagerande. De flesta av oss kunde relatera till att någon blir retad och inte får vara med.

Elev tecknar.

När alla hade fått dela med sig av någon tanke om ankungen(talutrymme åt alla) illustrerade var och en berättelsen.

Teckning av svanar.

Teckning av svanar.

Teckning av svanar.

Många härliga ank- och svanbilder.

Tecknade svanar.

Nästa dag såg vi filmen ”Den fula ankungen”. Nu var vi bekanta med sagan och beredda på innehållet.

Elever sitter i grupp på golvet.

Filmen fängslade och många berördes av hur illa behandlad ankungen blev.

Frågor om sagan.

Efter ett samtal om budskapet i berättelsen var vi redo att formulera svar på ovanstående frågor. Den sista frågan var inte alldeles enkel för alla.

Text från elev.

Att koppla till sig själv kan vara lite jobbigt. Många hämtade händelser från skolvardag och lek.

Vi är inne i fas 1 i cirkelmodellen. Nu är det sagor i fokus istället för faktatexter som i rymdentemat. Parallellt med detta reser vi alltså. Imorgon tar vi en närmare titt på Danmark i världsdelen Europa.

Text och bild: Anna Duncanson