Vi reser till Bronsåldern

Tecknade grottmålningar.

Papper med tecknade människor från bronsåldern.

Denna vecka har vi varit på bronsåldern. Nu gick utvecklingen allt fortare och tillvaron var mer komplex på bronsåldern än på stenåldern. Varje gång vi rest till en ny tidsålder har vi upplevt att det gått lite ”trögt” under det första passet i veckan. Det är svårt med alla nya begrepp. De flesta av eleverna har väldigt lite förförståelse för de olika begreppen och vi lägger ner oerhört mycket tid på att arbeta med områdets så kallade expertord, på olika sätt. De är nyckeln till en djupare förståelse av hela innehållet.

Projicerad bild på tavla av flygplan som lyfter.

En film är bra input. Röst och bild i kombination ökar våra möjligheter att lära nytt. Innan filmen startas pratar vi noga igenom vad vi kommer att möta i filmen, ritar förklarande bilder och pratar om nya ord och företeelser som kommer att presenteras i filmen. Under filmens gång stannar vi ett antal gånger för ytterligare förklaringar och för att försäkra oss om att alla hänger med. Våra elever är lika kompetenta som eleverna i vilken skola som helst men det tar mycket energi att lära nytt stoff samtidigt som du lär ett nytt språk. Därför känns dessa intropass tunga.

Två elever sitter på golvet.

Efter filmen en EPA. Vad tar du med dig från filmen?

Datorskriven text om bronsåldern.

Efter EPA:n skapade vi en gemensam text om några saker som vi tyckte var viktiga och som berättade något om bronsåldern. Det gemensamma textskapandet är viktigt ur läs- och skrivinlärningssynpunkt och ger också oss pedagoger en vink om hur mycket eleverna plockat upp av dagens innehåll.

Bild, begrepp och förklaring i tabell.Nästa dag fick vi bekanta oss med en text som heter ”En metall som glänser”. Läsningen föregicks återigen av samtal, repetition av expertord och idag var det tydligt hur mycket som fastnat under gårdagens arbete och hur stort intresset för detta tema är. Det vi upplevde som lite låg energi igår var nog inget annat än koncentration på en ganska svår uppgift: Att lära ett ämne och ett språk på samma gång.

Vi läste gemensamt och enskilt och texten hamnade i väskan som läsläxa. Det fanns olika svårighetsgrader på texten. Sedan följde parvis arbete med expertord om bronsåldern. Bilder, ord och förklaringar skulle kombineras. Arbete skedde i par och samtalen var givande och ivriga. Mycket lästräning på kuppen under denna lektion.

Text och bild om hällristningar.

På bronsåldern började man kommunicera med framtiden. Ja, det visste man inte då men visst är det fantastiskt att vi än idag kan hitta dessa fina hällristningar i vårt land. Och att de lär oss så mycket om livet då. Vi såg en liten film om hällristningar och samlade våra kunskaper i en gemensam text som alla elever skrev in i sin bok.

Hällristning.Härligt när inspirationen varar ända ut på rasten. Treornas skolgård fylldes av hällristningar denna eftermiddag.

Elev målar.

På bilden var det dags att göra egna hällristningar.

Tecknade grottmålningar.

17Tecknade grottmålningar.

Härliga alster!

Mål uppskrivna på tavla.

Vi (lärare) i år 3 har varit lite dåliga på att få in datorer som ett naturligt inslag i undervisningen. Vi har avgett ett nyårslöfte inför detta läsår, att bli mycket bättre på detta. Idag var det dags att plocka in datorer till alla elever och låta dem skriva ned några tankar om bronsålder på dem. Vad hände? Jo, nätverket låg nere och det gick inte ens att logga in på elevdatorerna.

Två elever skriver på dator.

Tur att både elever och lärare är flexibla. Vi fick använda lärardatorer och sex barn kunde börja skriva direkt. Vi använde oss av skrivpar vilket vi ser flera vinster med. I paret kan vi komplettera varandras kunskaper om ämnet och stötta varandra språkligt. Vi kan diskutera formuleringar och ser olika saker som kan förbättras.

Två elever sitter och jobbar vid bord.

Resten av gänget fick börja med att skriva med pennan.

Två elever håller upp text de har skrivit.

När en dator var ledig gick det snabbt att skriva in de klara meningarna.

Text om bronsåldern på dator.

Ett lysande tillfälle, återigen, att få syn på vilket lärande som skett under veckan.

Datorskärm visar dokument med text om bronsåldern.

Flera ville inte sluta efter fem meningar. Det fanns ju så mycket kunskaper att visa upp.

Text på tavla om vad vi har lärt oss.

På fredagar arbetar alla tre lärare tillsammans i en klass eftersom vi har slöjd och bild för resten av eleverna under hela dagen. Först den ena klassen på förmiddagen. Vid lunch är det byte. Det fina med detta är att vi kan variera grupperna väldigt flexibelt utifrån vilket innehåll vi arbetar med. Vi kan individanpassa och arbeta med väldigt små grupper då det behövs. Det passar inte alla att sätta sig med en penna/vid en dator och formulera tankarna och samtidigt manövrera skrivredskapen. Här fick två elever möjlighet att med lärarstöd formulera kunskaperna i ord. Fröken skrev på tavlan och vi läste tillsammans.

Text på papper om vad vi har lärt oss.

Sedan skrev vi av och läste gemensamt igen. Till sist var vi redo för att skriva på datorn. Då var texten bekant.

Text på papper om vad vi har lärt oss.Att skriva med handen kan kännas oöverstigligt. Ändå måste man ju få visa sina kunskaper. Här har fröken varit sekreterare och sedan kunde vi hjälpas åt att skriva texten på datorn.
Färglagda teckningar av mammutar.

Alla texter klistras in i de fina temaböckerna.

Text och bild: Anna Duncanson