Vi reser till Sydamerika

Elev tecknar.

I ”Vi läser och reser”-temat reser vi runt i världen och bekantar oss på vägen med världskartan. Vi hälsar på i olika världsdelar och jämför deras storlek. Vi lär oss lite om kartan och om väderstrecken.

Förutom i språkgrupperna integrerar vi alltid SvA med NO och SO. Det fungerar utmärkt att kombinera ett NO/SO-innehåll med att arbeta med någon texttyp i cirkelmodellen.

Text om den magiska sjön.

I detta tema fokuserar vi på berättande texter och sagor specifikt. Det är sagorna som tar oss runt i världen. Denna vecka är vi i Sydamerika och arbetar med en saga därifrån. På Unga Fakta har vi hittat flera sagor från hela världen som vi använt. Här har vi ”Den magiska sjön” från Chile.

Textremsor bildar saga.

Efter högläsning och samtal om sagan och om dess budskap tränade vi på att återge huvuddragen. Vi fick nio meningar från sagan och uppgiften var att ordna meningarna i rätt ordning. Vi tränade lyssnande, läsning, återberättande och inte minst – samarbete.

Teckning av bägare.

Sedan var det dags att rita den magiska guldkannan från sagan.

Elev tecknar.

Det blev 47 olika kannor.

Elev tecknar.

Alla med sin personlighet.

Elev tecknar.

Vi provade tekniken att kombinera pastellkrita och vattenfärger.

Elev håller upp sin teckning.Elever målar och ritar. Elever målar och ritar. Elev håller upp sin teckning.Supernöjd och stolt!
Teckningar ligger uppradade. Bild i dokument på dator.

Nästa dag var det dags för lite sightseeing i Sydamerika. Vi startade med Kristusstatyn som vakar över Rio de Janeiro i Brasilien. Vi hoppas att de nedslag vi gör i varje världsdel hjälper eleverna att hänga upp sina minnen och kunskaper.

Text på tavla.

Vi gör två dokumentationsblad i varje världsdel. Vi skriver upp världsdelens namn, det aktuella landets namn, vilken saga vi arbetat med. Vi ritar landets flagga och något vi minns från sagan.

Bilder uppsatta på tavla.

Vi klistrar bilder och skriver till.

Barngrupp sitter vid sina bänkar och jobbar med att klippa och klistra.

Arbetet engagerar. Intresset för världen vi lever i är enormt.

Text och bild: Anna Duncanson