Vi skriver faktatexter – språkgrupp, 2

Skriva faktatext står det på tavlan.

I vår språkgrupp är vi inte så många. Vi tränar på bokstävernas ljud och tecken, vi arbetar med att läsa enkla ord och läser och skriver gemensamma texter. Vi sjunger, läser ramsor, klipper, klistrar, spelar läggspel och arbetar med olika appar. Alla barn i gruppen får tillfälle till individuell träning, en till en, med en pedagog så gott som varje dag. Vi jobbar med harar står det bredvid en bild av en hare.

Vi har arbetat med harar under några veckor och lärt oss mycket om hur de lever. Vi har lyssnat på högläsning av faktatext om haren och vi har sett på bilder och filmer. När det var dags att skriva faktatext om harar valde vi att i denna grupp skriva en gemensam text. Detta för att alla skulle känna sig trygga och dels för att det skulle bli ett meningsfullt inlärningstillfälle.
Skriva faktatext står det på tavlan.

Målmolnet med dagens uppdrag. Vi pratade om vad en faktatext är. Inga problem:

”Fakta är när det är på riktigt. En saga är på låtsas.”

Bilder på harar projiceras.Vi plockade fram några harbilder och påminde varandra om vad vi lärt oss om harar. Under samtalet nämndes många viktiga ord.

Fiende, mat och bo står det på tavlan.

Vi valde ut tre viktiga ord. Dessa tre ord formulerade vi sedan meningar om. En mening om varje ord. Vi hjälptes åt att ljuda och kunde under tiden se texten växa fram på skärmen. När vår faktatext var färdig läste vi den gemensamt flera gånger. Alla fick läsa en mening högt för gruppen.

Text och bild om harar.

Alla fick skriva de tre viktiga orden på det fina arbetsbladet…

Bild och text om harar.

… och sedan klistra fast gruppens faktatext.

Skriva faktatext står det på tavlan.

Vi tittade på målmolnet igen. Har vi skrivit faktatext? Ja det har vi! En riktigt bra en!