Vi skriver faktatexter – språkgrupp 3

Text om harar.

I grupp tre har vi kommit en bit i vår skrivutveckling. I vårt förra tema om grodor, bekantade vi oss med sexfältaren i arbetet med att skriva faktatexter. Vi bestämde oss för att arbeta precis på samma sätt denna gång, förutom att föremålet nu var haren.
Att skriva en faktatext står på tavlan.

Målpresentation.
Häften och papper i högar.

Material: Sexfältare, kladdpapper samt gula små faktaböcker.

Pedagog sitter tillsammans med barngruppen på golvet.

All vår undervisning utgår från samtalet, ofta i EPA-form.

Bilder på harar projiceras.

Välkända bilder som väckte vår tankeverksamhet.

Pedagog sitter tillsammans med barngruppen på golvet.

De senaste dagarna har vi även läst flera faktatexter om harar. Vad kom vi ihåg?

Pedagog står framför tavlan.En faktatext ska ha en viss struktur. Det ska våra barn få lära sig. Dessutom ska vi skriva med hela meningar, mellanrum mellan orden och punkt i slutet. Ett tips är att börja meningarna med; ”Haren är…”, ”Haren bor…”, ”Haren äter…” och så vidare.

Text om harar.

Vi fyllde i sexfältaren.

1. Vilket djur ska vi skriva om?

2. Hur ser djuret ut?

3. Hur bor djuret?

4. Vad äter det?

5. Vilka fiender har det?

6. Hur förökar det sig?

Text om harar.

Utifrån sexfältaren fick var och en skriva en ”tränings-faktatext”. Struktur är viktigt.

 

Elev skriver text.

 

Slutligen skulle faktatexten renskrivas i den fina gula boken.

Teckningar och text av och om harar.

 

Noggrant.

 

Elever sitter vid bord och jobbar.

 

Strukturen gjorde att alla kände sig säkra och kom igång direkt.

Teckningar och text av och om harar.

Renskrivning.

Text av om harar.

 

En faktatext börjar ta form.Teckningar och text av och om harar.

 

Ett myller av gula små faktaböcker om harar.

Teckningar och text av och om harar.

Vi visade våra kunskaper i både text och bild.

Teckningar och text av och om harar.

Illustrationerna skulle vara naturtrogna.

Teckningar och text av och om harar.

En korrekt beskrivning av haren.

Teckningar och text av och om harar.

Vi vet vad en grop är för något.

Teckningar och text av och om harar.

 

Vi använde oss av nya begrepp vi tränat på i temat, till exempel bark…

Teckningar och text av och om harar.

 

…och fiende.

Teckningar och text av och om harar.

 

Grymma faktatexter skapade av Rosengårdsskolans ettor.

Vi är så stolta över våra ambitiösa rosenknoppar. De slår ut mer och mer för varje dag som går.

Text och bild: Belma Kudin och Katharina Olofsson