Vi tränar på att beskriva utseende på flaggor

Bilder för bildstödet att beskriva.

Jag har tidigare berättat om hur vi tog hjälp av blommor för att träna på att göra beskrivningar där vi kortfattat fick med vilken kategori ordet tillhör, plats, funktion, hur den låter, hur den känns och utseende. Ibland tränar vi på att göra mer detaljerade beskrivningar, t.ex. av utseende.

Här har vi valt att träna på att beskriva utseende på flaggor för att på så sätt få med t.ex. färger, geometriska former och lägesbeskrivningar. Hand håller upp kort med flagga.

Vi har två bilder av varje flagga. En av bilderna ligger med bilden uppåt och den andra ligger i uppochner i en hög. Vi turas om att dra en bild och beskriva utseendet på flaggan.

”Vilken flagga har tre liggande ränder: den översta är svart, den mellersta är vit och den nedersta är grön? Till vänster finns en röd triangel och i mitten finns en röd måne och röd stjärna.”

Motspelaren/motspelarna ska sedan försöka gissa vilken av flaggorna som vi beskriver. Om man gissar rätt får man ett poäng.

Flaggor på kort.

Jag har valt ut flaggor som är lika varandra så att vi blir tvungna att göra väldigt specificerade beskrivningar. Det gäller att vara noggrann med detaljerna!

Olika former och dess namn står på tavla.

Vi tränar på att göra fullständiga och korrekta meningar där vi använder de utvalda orden. Vissa av de svåra orden har vi tillgängliga med bildstöd så att det är lättare att kunna använda dem.

Förutom att vi med den här aktiviteten tränar på att göra beskrivningar och då får med både ordförråd och grammatik så tränar vi också på att anpassa vår kommunikation efter lyssnaren. Hur mycket (eller hur lite) information behöver vi ge så att lyssnaren förstår vad vi menar? Om vi t.ex. bara säger ”den är svart, vit och grön” så blir det omöjligt för lyssnaren att gissa rätt. Vi tränar oss också på att be om förtydliganden: ”Finns det någonting på den röda triangeln eller är den helt röd?”, ”Är ränderna liggande eller stående?”, ”Sa du att korset var blått?”.

Den här typen av ”beskriv och gissa-övning” kan göras med olika typer av bilder (eller bara skrivna ord) så att man tränar på olika saker. Den går att göra i par, liten grupp eller helklass och svårighetsgraden kan varieras genom val av bilder/ord och antalet bilder av välja bland (från två till många).

(Bilder i inlägget kommer från Världens flaggorWidgit och MyCuteGraphics.)